Gå til innhold
MENINGSFULLT OPPDRAG: F.V. Rebecca Martinsen og Mari Lauglo. Foto: Marit B. Kolstadbråten
MENINGSFULLT OPPDRAG: F.V. Rebecca Martinsen og Mari Lauglo. Foto: Marit B. Kolstadbråten
2019

Ingeniører uten grenser trenger din hjelp

Før året er omme vil Ingeniører uten grenser (IUG) ha engasjert 50 norske ingeniører til «pro bono»-oppdrag, for å løse reelle lokale utfordringer i utviklingsland gjennom å kombinere ingeniør- og teknologikompetanse.

En av disse ingeniørene er nyutdannede Rebecca Martinsen, som til vanlig jobber som sivilingeniør innen vann og miljøteknikk i Asplan Viak. De er en av flere ingeniørselskaper som er samarbeidspartnere med IUG, som blant annet støtter IUG ved å tilby sine ansatte permisjon med lønn for å bidra på prosjektene.  

Vannforsyning og solceller til døveskole

Gjennom å engasjere et internasjonalt nettverk av venner, familie, frivillige og givere, bygger Deaf Aid en internatskole for døve like utenfor Nairobi i Kenya. I 2019 fikk 132 elever gratis undervisning her.  
 
- Jeg og en annen sivilingeniør innen energi og miljø var borte i ti dager og jobbet på et samarbeidsprosjekt med Deaf Aid på en internatskole for døve like utenfor Nairobi i Kenya. Det vi gjorde helt konkret var å se på vannsystemer og allerede eksisterende installasjoner, og lagde forslag og budsjett for å bygge et nytt og mer helhetlig system, forteller Martinsen.  

- Videre så vi på mulighetene for å benytte solceller til strømproduksjon på skolen. Vi så også på lys drevet av solceller, siden de døve ikke får kommunisert på kvelden når det blir mørkt, forteller Martinsen, og legger til at for å finansiere prosjektet må skolen søke støtte fra forskjellige fond. 
 
Ingeniørene i IUG trenger ikke nødvendigvis å reise utalands for å bidra.  

- Akkurat nå er jeg med på et nytt prosjekt på strategisk plan der det ikke er noe reising. Prosjektet er på en annen skole i Kenya der det er stor vannmangel, så vi ser på ulike løsninger for regnvannsoppsamling, forteller hun. 

Trenger finansiering til nye prosjekter

- Det vi gjør helt konkret er å tilby «pro bono»-ingeniørtjenester til andre NGOer som trenger teknisk kunnskap i sine prosjekter. Det kan være alt fra FN til mindre økonomisk sterke organisasjoner, forteller Vibeke Saarem (bildet), som er daglig leder i Ingeniører Uten Grenser. 

Bilde 5.jpg- IUG er partnere med flere store norske ingeniørselskaper, der alle ansatte får dekket reise. I tillegg får de dekket utgifter til alt oppdraget innebærer, og den kostnaden blir delt mellom oss og samarbeidspartnerne på de ulike prosjektene, som for eksempel FN, forteller Saarem.

- Alle prosjektene er utviklingsprosjekter, og vi jobber foreløpig ikke i nødhjelpsområder. Prosjektene er langsiktige så vi kan utvikle løsninger med fokus på bærekraft og som er forankret i lokale behov, siden det skal eies videre av de som bor der, poengterer hun. 
 
Hun forteller at for øyeblikket har IUG seks store partnere, der alle som jobber automatisk bli medlem.  
 
- Vi har også 800 betalende medlemmer, men vi ser at vi fortsatt har et behov for kapital for å gjennomføre de prosjektene vi ønsker.  
 
Du trenger ikke være ingeniør for å støtte IUG: I tillegg til å bli medlem eller fast giver, er det også mulig å gi enkeltgaver til Ingeniører Uten Grenser. 

- Det kan for eksempel være en fin julegave til de som har alt de trenger, oppfordrer Saarem.

Aktuelt om NITOs internasjonale engasjement


Se alle NITOs aktuelle saker

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: