NITO har vært samarbeidspartneren til Polyteknisk Forening i mange år, og har hatt stor glede av samarbeidet. En samarbeidsavtale som nå er fornyet.

Dette er Polyteknisk Forening (PF)

Polyteknisk Forening (PF) er et tverrfaglig medlemsnettverk som arbeider for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Stiftelsen har over 2 000 medlemmer blant bedrifter, organisasjoner og privatpersoner, og legger til rette for dialog og spredning av kunnskap om aktuelle temaer innen teknologi og samfunn gjennom faglige nettverk, samarbeid med partnere og debatt.

- Med dette vil vi satse enda mer på kompetanse- og nettverksbygging for begge parter. PFs debattmøter og andre aktiviteter er gode eksempler, sier NITOs generalsekretær Steinar Sørlie.

Sørlie forteller at NITOs medlemmer er sentrale i omstillingen av det grønne skiftet, samt i det å skape, videreutvikle og beholde arbeidsplasser.

-  Deres kompetanse er etterspurt og Polyteknisk Forening har mange aktiviteter som kobler profesjoner og organisasjoner sammen, sier han.

Samarbeidet vil bety mye for medlemmene gjennom spennende arrangementer

Steven Feltham, leder i NITO Oslo og Akershus, er begeistret.

- PF er og vil fortsette å være en viktig samarbeidspartner for oss og våre medlemmer. Samarbeidet betyr tilgang til foreningens spennende arrangementer, en viktig arena for læring og nettverksbygging, forklarer Feltham.

Gjennom avtalen får NITOs medlemmer i Oslo og Akershus gratis adgang på PFs arrangementer, en meget god medlemsfordel med andre ord. NITO og PF skal også samarbeide om møter, og ønsker også å være en debatt- og kunnskapsarena for studenter, sier Sørlie.

Fornøyd med nytegning av samarbeidsavtale

PFs generalsekretær, Mette Vågenes Eriksen, sier at de har gjennom mange år hatt stor glede av samarbeidet med NITO.

- Jeg tror våre to organisasjoner har mange sterke fagfolk, som kan spille hverandre gode og være viktige for kunnskapsutvikling i en tid hvor Norge og verden står overfor store utfordringer som krever noe av oss alle, avslutter hun.