Gå til innhold
2019

Hvordan kan ingeniører og teknologer bidra til å nå bærekraftsmålene?

- Uten involvering av arbeidstakere, profesjonene og studentene greier vi ikke å realisere bærekraftsmålene, sa president i NITO, Trond Markussen.

Fra venstre Anne Karin Sæter(rådgiver i Utdanningsforbundet), Trond Markussen (president i NITO), Kristin Alsos (forskningsleder Fafo) og Ruben Amble Hirsti (leder av Unio-studentene).

I forbindelse med den Nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen 7.-8. februar arrangerte NITO, Unio, Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet en konferanse om bærekraftsmålene og profesjonene.

Norge har en lang tradisjon med samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

-  Flere av bærekraftsmålene er integrerte i trepartssamarbeidet. Likevel er det behov for radikale endringer og omstillinger. Det dreier seg om omstillinger som vil kreve godt samarbeid og struktur mellom partene, sa president i NITO, Trond Markussen.

Trepartssamarbeidet som arbeidsverktøy

Ifølge Markussen er trepartssamarbeidet er et viktig verktøy for å nå sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraftsmål.

-  Det er 17 bærekraftsmål, og alle er viktige. Mål 8 sier eksempelvis at man skal jobbe for å sikre anstendige og trygge jobber til alle. Samtidig har vi mål 13 om å stoppe klimaendringer, noe som krever at vi omstiller oss til et lavutslippssamfunn, sa Markussen. 

Tror klima kan få unge til å organisere seg       

Ruben Amble Hirsti, leder av Unio-studentene var også med i debatten. Han mener at det å sette klimaendringer på dagsorden i fagorganisasjonene, vil kunne øke organisasjonsgraden blant de unge.

- Flere unge har et vanvittig engasjement for klima. Studenter som jobber deltid har gjerne en lav organisasjonsgrad, men dersom bærekraftig utvikling blir satt høyere opp på dagsorden i foreningene, vil flere organisere seg, sa Hirsti. 

Mer fokus på etikk og bærekraft 

Leder i NITO Studentene, Tobias Lyngshaug, var også til stede. Han påpekte at det bør bli flere tekniske emner i studieprogrammene, med fokus på etikk og bærekraft.

- For eksempel bør studentene lære mer om hvordan vi bruker mindre energi, sa Lynghaug. 

- Jeg tror at når min og neste generasjon er ferdig utdannet og sitter som beslutningstaker, bør vi ha ligget i forkant for å jobbe for mer bærekraftige studier og et mer bærekraftig samfunn. 

Publisert: Sist oppdatert: