Gå til innhold
Illustrasjonfoto GettyImage
2019

Omorganisering av Statens vegvesen: Kritisk til prosessen

NITO er kritiske til at Statens vegvesen omorganiseres og fragmenteres, uten at man kjenner konsekvensene. Både faglige begrunnelser og økonomiske konsekvenser mangler, og regjeringen innrømmer selv at man ikke har vurdert disse sidene.

President Trond Markussen etterlyser en grundig debatt om hvilke konsekvenser det har å omorganisere en vesentlig samfunnsfunksjon som Statens vegvesen, og at dette ikke kan skje uten bred, offentlig debatt.

trond markussen front.jpg

NITO er kritiske til at Statens vegvesen omorganiseres og fragmenteres, uten at man kjenner konsekvensene. Både faglige begrunnelser og økonomiske konsekvenser mangler, og regjeringen innrømmer selv at man ikke har vurdert disse sidene. President Trond Markussen etterlyser en grundig debatt om hvilke konsekvenser det har å omorganisere en vesentlig samfunnsfunksjon som Statens vegvesen, og at dette ikke kan skje uten bred, offentlig debatt.

Ikke faglig begrunnet

- Motivasjonen for omorganiseringen er regionreformen og andre pågående reformer, ikke en faglig vurdering av behovet for en annen struktur på veiadministrasjonen. Vi er klar over at denne reformen er besluttet og vil bli gjennomført, men påpeker at det kan gi negative konsekvenser for trafikksikkerhet og et helhetlig vegnett/infrastruktur, sier Markussen.

Markussen påpeker at det legges opp til en omorganisering man ikke vet hva vil koste. I stortingsmeldingen om regionreformen (oktober 2018) står det spesifikt at kostnadene knyttet til omorganisering og endringer av oppgavene mellom ulike forvaltningsnivåer ikke er utredet.

Som følge av andre pågående reformer enn regionreformen, utredes det privatisering av tjenester innenfor trafikant og kjøretøyområdet. Det vurderes også reduksjon i antall kontorsteder der brukere kan møte opp f. eks for å fornye førerkort, omregistrere kjøretøy osv. 

Hemmelighold hindrer debatt

- Jeg har inntrykk av at regjeringens syn på privatisering ligger som et ideologisk bakteppe, uten at konsekvenser for trafikksikkerhet eller effektiv styring av samferdselsprosjekter er vurdert, sier Markussen.

Prosessen knyttet til privatisering av tjenester som flere hundre tusen brukere er avhengig av er unntatt offentlighet.

- Dette hemmeligholdet har hindret offentlig innsyn og debatt, avslutter Markussen

Publisert: Sist oppdatert: