Gå til innhold
Foto: Hanne Sofie Fremstad
2019

Vil satse på bærekraft

Ole Marius Svendsen, en klimaflyktning fra Bodø, står klar til å ta på seg ledervervet. Han har lang erfaring fra organisasjonslivet, og sitter med klare ambisjoner og ønsker for hva han vil utrette som leder i NITO Studentene.

Utdanning: Bachelor i byggingeniør fra Universitetet i Tromsø, årsenhet i økonomi og administrasjon, holder på med en master i energi og miljø i bygg på OsloMet.

- Jeg ser at NITO Studentene er en organisasjon med voksesmerter, noe som byr på mange spennende utfordringer for å imøtekomme flere tillitsvalgte og studentmedlemmer. På grunn av det, vil jeg jobbe mer med talentutvikling av tillitsvalgte og medlemmer, for å vise at det er karrieremuligheter også innad i NITO.

Vil satse på bærekraftsmålene

Det er dyrt å utdanne ingeniører, men ifølge Svendsen mener at det er problematisk at studiene er underfinansiert. Når gode ingeniører er så vesentlige for å møte viktige utfordringer i samfunnet.

- Vi er en underfinansiert utdanning, og får veldig lite bevilgning over statsbudsjettet. Skal vi nå bærekraftsmålene og bli et grønnere samfunn er vi nødt til å ha gode rammer for å utdanne ingeniører, sier Svendsen.

Ser for seg nye samarbeid

Dessuten har Svendsen ambisjoner for å utvide og initiere nye samarbeid på tvers av andre organisasjoner, men også være mer synlig hos de lokale studentparlamentene.

- Jeg ser for meg at den organisatoriske nestlederen kan jobbe opp mot andre studentorganisasjoner som SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond). Her kan vi markere oss også internasjonalt, gjerne opp mot FNs bærekraftsmål, sier Svendsen.

- Den politiske nestlederen vil jeg at skal jobbe lokalt opp mot studentparlamentene, slik at vi kan få langsiktige gjennomslag for NITO Studentenes kjernesaker i den nasjonale studentbevegelsen.

- Hvorfor skal landsmøtet stemme på deg?

- Jeg ser på meg selv som en trivelig person som det er lett å komme på et personlig plan med. Dessuten er jeg veldig opptatt av å utvikle meg selv som leder for organisasjonens beste, også har jeg klare mål og ambisjoner for NITO Studentene i perioden.

Publisert: Sist oppdatert: