Gå til innhold
2019

- Nytt system for varslervern, en milepæl

- Endelig kommer systemet som skal gi vern av varslere på europeisk nivå. Dette er en milepæl for europeiske fagforeninger, sier NITOs president Trond Markussen (bildet).

Trond Markussen engasjert listefoto.jpg

EU-landenes ministre og Europaparlamentet ble 11. mars enig om at det skal innføres et system for vern av varslere og et felles regelverk for varsling av brudd på EU-rett.

De nye reglene vil blant annet kreve etablering av sikre kanaler for rapportering både i organisasjoner og hos offentlige myndigheter.

Samme rett – slutt på ulik behandling

Bakgrunnen for at EU nå enes om et nytt direktiv for beskyttelse av varslere er at dette har blitt håndtert på forskjellig måte i de ulike landene, og at kun ti EU-land har et omfattende nok lovverk for å beskytte varslere.

EU varslersak.JPG

En studie utført på oppdrag av EU-kommisjonen i 2017 beregnet et potensielt tap av fordeler for EU-landene totalt sett på 5,8-9,6 milliarder euro årlig bare innen offentlige anskaffelser. 

- Det er svært viktig at arbeidstakere i multinasjonale selskap har samme rett til å varsle og krav på beskyttelse uavhengig av hvilket europeisk land de jobber i, sier Markussen.

- Samtidig er et felles regelverk for beskyttelse av varslere også viktig for å fremme åpenhet og redusere mulighet til korrupsjon, fortsetter Markussen. 

NITO-presidenten gir honnør til organisasjonen Eurocadres som har frontet saken på vegne av europeiske arbeidstakere.

  • 18. mars ble forslaget til tekst behandlet av EU-parlamentets juridiske komite (JURI).
  • 17. april er foreløpig dato for plenumsbehandling i EU-parlamentet.
  • Når direktivet er endelig vedtatt, vil medlemslandene ha to år på seg til å implementere det.

Pressemelding fra EU-kommisjonen om direktivet 

Bakgrunnsdokument EU varslersystem

Spørsmål om lønn eller dine rettigheter?

NITOs temasider om lønn og arbeidsliv (fra A til Å)

Publisert: Sist oppdatert: