Gå til innhold
2019

Hvordan lære å lære hele livet?

Regjeringen har slått fast at det skal satses på livslang læring, det er bred enighet på Stortinget om dette. Men hva skal være tiltakene i reformen? NITO-ingeniørene jobber med konkrete innspill.

Til venstre: President i NITO, Trond Markussen og Kaja Marienborg, bioingeniør på Sykehuset i Vestfold
Til venstre: President i NITO, Trond Markussen og Kaja Marienborg, bioingeniør på Sykehuset i Vestfold på workshop i Oslo, 5. mars 2019. 

NITO jobber med å utvikle konkrete virkemidler som kan bedre tilbudet for etter- og videreutdanning for ingeniører. Detter skjer blant annet i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse AS. Nå jobbes det med innspill til kompetansebehovutvalget og etter- og videreutdanningsutvalget.

- Ingeniørkompetanse er ferskvare i arbeidslivet. For teknologer og ingeniører er etter- og videreutdanning spesielt viktig, det gjelder også omstilling. Vi må hindre at ingeniører havner utenfor arbeidslivet, slik vi så var tilfelle under petroleumskrisen, sier president i NITO, Trond Markussen.

Denne uken var medlemmer og tillitsvalgte i NITO samlet i Oslo til workshop sammen med Samfunnsøkonomisk analyse for å diskutere hvordan kompetanseheving kan utføres i praksis på arbeidsplassene.

- Ingeniører er sentrale i den teknologiske revolusjonen

Kaja Marienborg er bioingeniør på Sykehuset i Vestfold, og mener etter- og videreutdanning for ingeniører er spesielt viktig fordi de er en så vesentlig del av den teknologiske utviklingen.

- Vi har mange år igjen av den teknologiske revolusjonen, og ingeniørene er kanskje de som er mest sentrale i å skape ny teknologi på arbeidsplasser. Det gjør at vi er en gruppe som alltid er i utdanning, sier hun.

Kombinere teori og praksis

Etter endt utdanning skjer det meste av læringen på arbeidsstedet. Et av temaene på workshopen var hvordan man kan kombinere det å være i vanlig jobb med å heve kompetansen på skolebenken.

- Å gå helt ut av arbeidslivet for å studere tror jeg ikke er hensiktsmessig, og for små bedrifter kan det være utfordrende å erstatte arbeidskraften. Jeg tror derfor en kombinasjon, en praktisk-akademisk grad man tar over lengre tid, kan være et godt kompromiss, sier Marienborg.

- Et annet forslag som kan hindre at arbeidstakere må forlate stillingen for å ta videreutdanning, er E-læring eller nettbasert utdanning.

- E-læring kan dessuten supplere kurs og utdanning på arbeidsplassen, sier Marienborg.

Etter- og videreutdanningsutvalget leverer sin rapport i juni. Våren 2020 er det forventet en stortingsmelding, og NITOs bidrag vil være viktige for begge deler.

Publisert: Sist oppdatert: