Gå til innhold
2019

Sjefen for nordiske ingeniører fikk prisen Decade Women in Science Leadership

Kvinner og menn skal ha samme rettigheter og muligheter til å velge utdanning. Inese Podgaiska fremmer blant annet NITOs likestillingsarbeid på et internasjonalt nivå. Nå fikk hun prisen Decade Women in Science Leadership.

Inese-Podgaiska-i-sol-foto-Kristian-Hansen-listefoto.jpg

Association of Nordic Engineers (ANE) ledes av Inese Podgaiska (bildet). Hun jobber for å synliggjøre de nordiske ingeniørenes rolle i samfunnet og ser på bedre rekruttering av kvinner til real- og ingeniørfag som et viktig tiltak for å fremme likestilling i arbeidslivet.

Norden er på mange måter foregangsland i arbeidet med like rettigheter for kvinner og menn. NITOs arbeid for likestilling i arbeidslivet, og det arbeidet som Sveriges Ingenjörer, islandske Verkfrædingafèlag og den danske Ingeniørforeningen IDA gjør, løfter Podgaiska fram i internasjonale fora hvor hun representerer de nordiske ingeniørene og teknologene.

Podgaiska har vært leder i ANE siden 2016, som eies av de tre organisasjonene.

- Vi er svært glad for å aktivt ta del i arbeidet til ANE. Inese er en fremragende ambassadør for ingeniørene og teknologene i Norden, sier NITOs president Trond Markussen, som også selv er president i ANE.

- Om det er ingeniørenes rolle i det grønne skiftet, etikk og kunstig intelligens, eller det handler om inkludering og likestilling i arbeidslivet, så bidrar Podgaiska til å se gode løsninger. Hun bidrar til påvirkning i det vi mener er en riktig retning, også internasjonalt. Vi gratulerer henne med prisen, den er vel fortjent, sier Markussen.

Fortsatt lønnsgap mellom kvinner og menn

inese prisutdeling.JPGI sin takketale tok hun opp det positive med at de nordiske landene ligger langt framme på likestilling, men påpekte samtidig lønnsgapet som fortsatt finnes.

- I Danmark er lønnsforskjellen på 14,5 prosent. Vi kan gjerne skylde på systemet, men en undersøkelse fra Sverige viser at nyutdannede mottar samme informasjon om forventninger til lønn, sa hun. Podgaiska tok til orde for at kvinner må bli bedre til å forhandle lønn.

Hun benyttet også anledningen til å påpeke forskjeller på hvordan menn og kvinner blir håndtert av journalister. - La meg komme med et eksempel: Hvis en dame i Danmark har en høy stilling, vil hun bli spurt hvordan hun sjonglerer jobben med familieliv. Hvor ofte får en mann samme samme spørsmål?

Podgaiska mener slike spørsmål – og svar, er med på å opprettholde kjønnsstereotyper.

Bli tydelige rollemodeller

Inese oppfordrer teknologikvinner til å bli tydelige rollemodeller. Dette for å fremme betydningen av mangfold og motvirke stereotyper. Hun er tydelig på at det er et privilegium å representere ingeniører fordi de er i posisjon til å gjøre drømmer til virkelighet, og kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

Prisen ble delt ut på kvinnedagen 8. mars på konferansen Women Economic Forum 2019, under sesjonen Engineering Change for an Equitable and Sustainable world.

Publisert: Sist oppdatert: