Loven åpner kun for unntak for ansatte i ledende stillinger og i såkalte "særlig uavhengige stillinger».

– De aller færreste får slike stillinger som nyutdannet, påpeker Kirsten Rydne.

Nyutdannede har sjelden uavhengige stillinger

Lederstillinger kvalifiserer heller ikke i seg selv til unntak fra reglene om arbeidstid. Ifølge Rydne gjelder dette kun lederstillinger på et høyere, overordnet nivå.

– Disse bekles neppe av nyutdannede i særlig stor grad. Det ser rett og slett ut til at mange går glipp av overtid de har krav på etter loven. Selv om du allerede har signert en kontrakt der du har overtiden innbakt i lønnen, er det ikke sikkert at løpet er kjørt. Dersom unntaket er ulovlig blir denne delen av avtalen ugyldig, forklarer advokaten.

Hun legger til at det i flere brede undersøkelser er dokumentert at dette er et gjennomgående problem i norsk arbeidsliv.

Les mer om hvem som har krav på overtidsbetaling og unntakene

Sjekk kontrakten

Rydne anbefaler unge arbeidstakere om å sjekke kontrakten og gå i dialog med arbeidsgiver om du ikke har overtidsbetaling.

- En del arbeidsgivere sier at slike avtaler bunner i et ønske om å tilby fleksibilitet, men dette kan løses på mange andre gode, og lovlige måter, avslutter Rydne.

Les mer om arbeidsavtalen