Gå til innhold
2019

Modellen som funker

Skoleelever over hele verden følger svenske Greta Thunbergs eksempel og skolestreiker for klimaet. Vi må ta barn og unges økende bekymring på største alvor. Hvis vi skal nå forpliktelsene i Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål må vi tenke nytt om energibruk, produksjon, forbruk og avfall, og vi må gjøre kolossale endringer på tvers av sektorer. Det fordrer felles innsats på tvers i samfunnet.

Av Trond Markussen, president i NITO

Trond kongressen 2015 liste.jpg

Hva slags samarbeid fungerer? NITO tror på den norske modellen som bygger på samarbeid foran konflikt mellom partene i arbeidslivet og staten. Målet er å finne gode løsninger gjennom tillit og dialog. Noe verden definitivt behøver mer av. Modellen har bidratt til å befeste sosiale rettigheter og arbeidstakers rettigheter, likestilling, bedre helse, et regulert arbeidsliv, og har vært med å bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomisk politikk. 

God oppskrift

Dette er en oppskrift på samarbeid som vi vet fungerer. NITO mener den norske modellen har et ubenyttet potensial som vi nå må ta i bruk. Skal vi begrense klimaendringene og nå flere av bærekraftsmålene er det avgjørende at det offentlige, private og arbeidstakere også samarbeider om omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det må samarbeides om innovasjon og utvikling av miljøtiltak, bruk av teknologi, og hvordan gjøre produksjon og forbruk mer bærekraftig.   

Denne suksessoppskriften kan brukes på nasjonalt nivå gjennom å adressere klima og miljø i hovedforhandlingene mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Det kan opprettes samarbeidsfora på tvers som bidrar til dialog, forankrer politikk og forplikter arbeidstakere, arbeidsgiver og myndigheter i mye større grad. Det kan også gjøres lokalt slik NITO nå går i gang med.

Ingeniører kan bidra lokalt

Våre snart 90 000 medlemmer fordelt på rundt 1900 arbeidsplasser sitter på sentral kunnskap som ikke bare kan bidra til å kutte klimagassutslippene eller omstille til en sirkulær økonomi, men de kan også bidra til at virksomheten blir mer bærekraftig, sparer penger og får et konkurransefortrinn. 

Vi ønsker at våre medlemmer involveres og får brukt retten til medbestemmelse når det gjelder strategiske beslutninger eller tiltak som kan ha en innvirkning på klima og miljø i bedriftene de jobber. Alle arbeidstakere og arbeidsgivere har et ansvar til å bidra til å begrense klimaendringene. Bærekraftsmålene handler om å tenke globalt og handle lokalt, og samarbeid.

Trepartssamarbeidet er en måte å sørge for at mange flere handler lokalt, at beslutninger forankres og at man får omforente løsninger. Det vil gi resultater.  

Hva vil regjeringen? 

Regjeringen har sagt at de tror på trepartssamarbeidet og vil bruke det både i flere sammenhenger og mer utradisjonelt. Foreløpig har det blitt med festtalene. Vi forventer større ambisjoner og vil utfordre regjeringen: Hvordan vil de bruke trepartssamarbeidet for å nå bærekraftsmålene og forpliktelsene i Paris-avtalen?   

Innlegget ble først publisert i Klassekampen 26. mars 2019

Publisert: Sist oppdatert: