Gå til innhold
2019

Vi er alle lærlinger - unngå å bli utdatert

Er det du lærte på skolen fortsatt aktuelt i din arbeidshverdag? De fleste av oss har kjent på at vi burde hatt mer oppdatert fagkunnskap. - Jeg tror vi nå ser starten på en bølge der læringsevne trumfer studietidens pensum sier høyskolelektor Bastian Lie-Nielsen.

Bastian Lie-Nielsen3648x2492.jpeg- Kunnskap blir mindre noe du eier og mer noe du deler og bruker, sier Lie-Nielsen (bildet). Han er foredragsholder på NITOs kurs Smartere kunnskapsdeling, delegering og møteledelse.

Han mener «utdatert» er et ord vi kommer til å høre oftere. - Pensum og kunnskap er ikke hva det engang var. Nå er det et tastetrykk på Google. Kunnskap er fortsatt makt, men på en annen måte, sier han.

- Generasjonene som kommer er utålmodige, søker variasjon, mindre trygghet og vil bli mer herre over eget liv og karriere.

Lie-Nielsen mener oppfinneren og forfatteren Piet Hein hadde rett: 

Jeg har lært min lekse – til punkt og prikke - men det å være et menneske, det vet jeg ikke. Piet Hein

Møteledelse og god delegering

Deltakere på NITOs kurs får opplæring innen møteledelse og delegering. Lie-Nielsen viser til følgende tall om møteledelse:  

  • Av 23 timer i møter er åtte av dem uproduktive.
  • 73 prosent bruker tiden til å gjøre noe annet.
  • 90 prosent dagdrømmer.
  • 79 prosent mener deres egne møter er meget produktive. 56 prosent mener det samme om andres møter.

- I Amerika koster dårlige møter USD 30 milliarder (HBR 1/19). Er det bedre i Norge? Neppe, sier Lie-Nielsen.

- Vi må skape mer energi når vi møtes. Vi kaller det MeetEnergy. Da løser vi problemer bedre og blir mer effektive. Og det er mer moro.

- På vårt kurs lærer vi to rammeverk som gjør at du mestrer både form og innhold smartere. Da gir du dine møtedeltakere mer energi på vei ut av møtet enn de hadde på vei inn, sier Lie-Nielsen.

Lie-Nielsen snakker om delegeringsmodellen og delingsmodellen. - Gullet du forvalter i en kunnskapsbedrift er arbeidsoppgavene. Delegering er ikke bare effektivt – det er en avgjørende strategi for deg som har smarte medarbeidere. Hvis ikke du mestrer dette mister du dem. Vi lærer deg seks enkle grep for å beholde de gode, frigjøre energi og få til bedre prestasjoner i kunnskapsmiljøer.

- Kunnskapsdeling er det mest verdifulle du kan skape som leder. Hvordan gå fra kunnskap som makt til kunnskap som deles? Vi kaller det kunnskaping, sier Lie-Nielsen. På kurset læres en enkel metode for hvordan du kan bruke dine medarbeidere enda mer effektivt som problemløsere, og samtidig skape økt innsikt og kunnskap – dette mens de har det morsomt underveis.

En mer automatisert verden

- Vi må tenke annerledes om skole og læring, sier Lie-Nielsen. Sosial funksjon, emosjonell intelligens, kreativitet, samspill, gehør og ferdigheter blir viktigere. Både for å være hele mennesker som får utnyttet seg selv til fulle, og for å opprettholde egenart og konkurransefortrinn i forhold til kunstig intelligente roboter som kommer og tar jobbene våre.

Et britisk forskningsprosjekt fra 2013 anslo at 47 prosent av amerikanske jobber vil bli automatisert i løpet av de neste 20 årene. - Vi trenger fortsatt kvalitetsvurderinger. Og jeg tror sertifiseringer i ferdigheter blir mer vanlig. Det blir ferskvare og det kreves hyppigere oppdateringer av kompetanse.

Hvem trumfer bedreviterne?

- Vi må tilpasse oss arbeidslivets krav til omstilling og innovasjon. De beste i de fleste profesjoner framover vil være "lærlinger". Lærlinger som prøver ut det de enda ikke kan, deler åpent og trygt tørr vise at de ikke vet, vil trumfe individuelle bedrevitere. Det er forskjell på organisasjoner med de smarteste individene, og de organisasjoner som er smartest sammen, sier Lie-Nielsen.

Så hvordan samarbeide og lære av hverandre på en best mulig måte? På NITOs kurs om smartere kunnskapsdeling får du helt konkrete tips til hvordan du kan bidra til mer variasjon i din virksomhet.

Smartere kunnskapsdeling 2. - 3. april

Publisert: Sist oppdatert: