vann person drikker foto IUG listefoto.jpg

Helt siden Ingeniører uten grenser (IUG)  startet opp i 2011 har NITO vært en aktiv støttespiller, og flere av menneskene som startet IUG var ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen.

- Vi i IUG er veldig glade for at NITO samarbeider med oss og bidrar til at flere NITO-medlemmer engasjerer seg i bistandsarbeid som også bidrar til å nå FNs bærekraftsmål, sier fungerende daglig leder i IUG Vibeke Saarem.

Avtalen ble inngått på verdens vanndag, 22. mars i 2018. Avtalen går blant annet ut på at NITO skal bidra med 200.000 kroner til IUG hvert år.

Bærekraftig samarbeid

- En slik samarbeidsavtale vil gi positive ringvirkninger for både NITO og IUG, sier president i NITO, Trond Markussen.

Organisasjonene har felles mål i å fremme teknologisk kompetanse, og begge har troen på at teknologisk kompetanse er grunnleggende for å nå flere av FNs bærekraftsmål.

FNs sjette bærekraftsmål er «rent vann og gode sanitærforhold». Dette målet er IUG og NITO helt enige i, og mener i tillegg at ingeniørkompetanse er avgjørende for å nå dette målet.

- Å jobbe for rent vann på steder dette ikke er en selvfølge er viktig. Derfor ingen tilfeldighet at avtalen ble signert på Verdens vanndag, sier Markussen.

Uttalelse om solidaritet

Bærekraftsmål nummer fem om likestilling mellom kjønnene er også viktig for NITO og IUG. Å få flere kvinnelige ingeniører er et mål NITO har jobbet med i flere år.

- Vi tenker at kvinnelige ingeniører på feltoppdrag kan vise verden at kvinner kan, sier Trond Markussen.

Vil engasjere studentene

NITO har også støttet IUG med midler til bachelor- og masteroppgaver de siste årene.

- Dette gjelder spesielt oppgaver som har et bistand/utviklingsperspektiv, og vi ser at mange våre studentmedlemmer har et stort engasjement for internasjonalt arbeid.

- Vi håper at dette samarbeidet gir verdi til både IUG og oss. Jeg vil virkelig anbefale NITOs medlemmer å gjøre som meg og resten av hovedstyret og melde seg inn i IUG. Enten for å delta aktivt i bistandsprosjekter, eller for å støtte IUGs arbeid, forteller Markussen og legger til:

- Det vil bli en stor opptur om NITOs medlemmer bidrar til at IUG styrker sin posisjon som en selvstendig og stor aktør innen bistandsarbeid.

Lær mer om Ingeniører uten Grenser

hender-i-vann-foto-IUG.jpg