Gå til innhold
2019

Bioingeniørdagen 15. april 2019

Bioingeniørene besitter viktig kompetanse i helsetjenesten. 15. april markeres den internasjonale bioingeniørdagen.

Tema for den internasjonale bioingeniørdagen 2019:

Bioingeniørene – avgjørende for riktig diagnostikk og bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer

Temaet bestemmes av The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS). Hensikten med dagen er å markere laboratorieteknologiens og bioingeniørenes nøkkelrolle innen forskning, diagnostisering og behandling av pasienter.

- At dagen feires internasjonalt bidrar til å synliggjøre bioingeniørenes betydning i et globalt helseperspektiv, sier instituttleder for BFI, Lisa Husby.

FNs bærekraftsmål

- Temaet for bioingeniørdagen 2019 tar utgangspunkt i bærekraftsmål nr 3; God Helse. Ett av delmålene er å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer globalt og innen 2030 redusere antallet tidlige dødsfall på grunn av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel, forteller Husby.

Stor utfordring for folkehelsen

Kreft, hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer og diabetes er eksempler på ikke-smittsomme sykdommer som rammer hardt i både rike og fattige land.

- Dette er sykdommer som også i Norge er en stor utfordring for folkehelsen, sier Husby.

- Jeg synes vi kan være stolte av bioingeniørenes kompetanse innen identifisering og verifisering av diagnoser – både i Norge og globalt. Dette gir vesentlige bidrag i kampen mot at disse folkesykdommene skal få enda større utbredelse.  

Velg klokt – bli bioingeniør

Bioingeniørdagen markeres på ulike måter landet rundt.

- Jeg håper på stor synlighet og høy aktivitet over hele Norge for å markere både faget og yrkesgruppen. Jeg vet at det settes opp stands, holdes foredrag og lokale feiringer rundt omkring på sykehusenes avdelinger, klinikker og laboratorier, sier Husby.

- Bioingeniørdagen er samtidig en påminnelse om at vi trenger flere bioingeniører, påpeker Husby. - 15. april er også søknadsfristen for høyere utdanning, og mitt ønske er at flere unge vurderer bioingeniøryrket.  

 - Det er alltid bruk for bioingeniører. Det er et fag i kontinuerlig utvikling, det er en vitenskap for framtida som ivaretas her og nå, og som endres etter hvert som innovasjon viser veien.

Bioingeniørfaglig institutt

Aktuelle saker om bioingeniører

Riktig håndvask er viktig for god håndhygiene. Illustrasjonsfoto: Flickr

Hva er god håndhygiene?

Nå er det influensasesong. Bioingeniøren viser hvordan du vasker hendene for å forhindre smitte.


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: