Gå til innhold
2019

Vil øke kvaliteten på forelesningene

Paul Knutson (26) fra Telemark har vært lokallagsleder i et år, og ønsker nå å utrette enda mer som regionansvarlig.

Studie: System engineering with embedded systems, Universitetet i Sørøst-Norge, Kongsberg, femte året på master.

- Jeg er veldig opptatt av studentvelferd, og gjennom NITO Studentene kan vi hjelpe mange studenter. Jeg vil jobbe for gode arrangementer, både sosialt og faglig.

NITO-erfaring

Knutson har også erfaring fra andre verv, samt som prosjektleder i realfagsrekrutteringsprogrammet ENT3R.

- Jeg har vært styremedlem i NITOs IKT-utvalg og er klassetillitsvalgt og styremedlem i linjeforeningen. Det er også svært givende å arbeide med rekruttering gjennom ENT3R.

Vil heve kvaliteten på ingeniørutdanningen

På det politiske plan er han opptatt av å heve kvaliteten på studieprogrammet og foreleserne.

- Man møter jo på en del forelesere som rett nok har god faglig tyngde, men som ikke nødvendigvis er så gode til å formidle stoffet og gjøre faget engasjerende. Jeg er opptatt av å jobbe for å heve kvaliteten, for eksempel gjennom studiefinansiering, forteller han.

Publisert: Sist oppdatert: