Gå til innhold
Safina de Klerk
Safina de Klerk på Talentsenteret til Norsk Teknisk museum.
2019

Talentsenteret blir permanent: - Positivt for morgendagens ingeniører og teknologer

Satsningen skal gi barn og unge med stort læringspotensial innen realfag tilpasset undervisning.

At talentsenteret nå blir en permanent ordning får prosjektansvarlig Safina de Klerk til å stråle.

- Vi har nasjonalt sett levert på et nivå som har gjort at Kunnskapsdepartementet ser det som hensiktsmessig å etablere dette som et fast senter for barn og unge i Norge.

- For oss betyr det at vi kan vise til at vi er en premissleverandør på utdanning i Norge. Og vi kan vise til at måten vi underviser på og vår pedagogiske visjon er noe som er absolutt overførbart til skoleverket i Norge, sier hun.

Mange dropper ut

Safina de Klerk forteller om en av hennes elever på 13 år, som på talentsenteret har fått sjansen til å utvikle seg.

- Eleven skal nå skal begynne med fysikk på universitetet fra høsten av, sier hun og mener det er mange der ute som ikke får nok utfordringer i et vanlig klasserom. Blant annet viser Safina de Klerk til en forskningsartikkel fra UiO som tilsier at så mange som en tredjedel av de som dropper ut av videregående skole kan være evnerike barn.

- En tredjedel av fremtidens ressurser bare forsvinner. Det taper vi og planeten vår på. Vi har barn i norske klasserom som visner. Derfor der det viktig at både statlige og private er med på å bygge og dyrke den arbeidskraften de har behov for.

- De er kanskje morgendagens ingeniøre, teknologer, forskere og innovatører. Ved å ikke ta hånd om de og ikke gi den motivasjonsboosten de trenger, risikerer man å ha fantastiske ressurser som bare svinner hen, gjentar hun.

Spent på veien videre

I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet, står det:

«Talentsentrene for elever med stort læringspotensial i realfag, har på kort tid etablert et tilbud som er imponerende i kvalitet og omfang. Dette er konklusjonen i en evaluering av ordningen. – Talentsentrene inspirerer og løfter elever som har stor interesse for matematikk, naturfag og teknologi. Vi gjør nå denne prøveordningen permanent, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).»

- Enn så lenge vet vi ikke omfanget vi skal operere i og derfor ikke hvordan det blir i framtiden. Derfor planlegger vi fire parallelle løp ut ifra det vi tror kan bli alternativene. Når jeg får vite noe nærmere over statsbudsjettsforhandlingene, kan jeg velge det løpet som passer best.

- Har du et tips til foreldre som ser at barna ikke får utnyttet sine evner i et vanlig klasserom?

- Begynn med å identifisere at barnet er evnerik. Det viktigste er e å ta tak i det tidlig. Jo lengre tid det tar uten tilpasning, jo vanskeligere er det å løfte barnet opp til nivået det var på. Ta kontakt med skolen og etabler et godt hjem-skole-samarbeid. Og ikke minst oppsøk tilbud som talentsentre.

Ønsker lykke til

NITO-president Trond Markussen setter stor pris på at talentsenterene har gått fra pilot til permanent løsning. Han mener det gir forutsigbarhet for Vitensentrene som skal gjennomføre planlegging og drift av talentsentrene.

- Det gjør det enklere både for lærere, foreldre og ikke minst elever: Man vet tilbudet er der. Skulle jeg ha et ønske, så må det være å få på plass flere talentsentre slik at vi når ut til enda flere elever.

- Skolen skal være for alle, også de som vil litt lengre, skal de få tilstrekkelige utfordringer er det ikke sikkert skolen strekker til, da kan svaret være talentsentrene. Det er lov å være nysgjerrig, ville litt mer, strekke seg litt lengre, avslutter Markussen med.

Aktuelle saker om utdanning og karriere


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: