Gå til innhold
2019

Vil løfte bioingeniørfaget: Deler ut 750.000 kroner

Bioingeniørfaglig institutt (BFI) deler ut et stipend på 750.000 kroner til et prosjekt innen ett av de faglige satsingsområdene «Utdanning» eller «Bioingeniører i primærhelsetjenesten».

BFIs fagstyreleder Rita von der Fehr. Foto: Margrete Tennfjord.
BFIs fagstyreleder Rita von der Fehr. Foto: Margrete Tennfjord 

- Det er en stor sum og en betydelig faglig satsing. Jeg er spent på å lese søknadene som kommer inn i april, sier leder for BFIs fagstyre Rita von der Fehr. 

- Intensjonen med studiefondets midler er å gi støtte slik at det kan drives faglig utvikling som bidrar til å heve bioingeniørfaget. Samtidig ønsket vi i denne omgang å gi en solid støtte til ett av fokusområdene våre, sier hun.

Bioingeniører i primærhelsetjenesten

- Vi organiserer bioingeniører som arbeider i primærhelsetjenesten både i kommunal og privat virksomhet, for eksempel på legekontor. Det er flere grunner til at disse bør vies oppmerksomhet, mener von der Fehr. Stadig flere pasientnære tester kommer på markedet og diagnostikk flyttes ut i kommunene, blant annet som følge av kortere liggetid på sykehus. Fagstyret mener derfor det er viktig at bioingeniører ivaretar kvaliteten for denne diagnostikken, og at bioingeniørenes kompetanse synliggjøres i kommunene. 

- Vi ønsker å være en pådriver for å få mer bioingeniørfaglig kompetanse inn i primærhelsetjenesten og at bioingeniører i samhandling med Noklus og andre aktører bidrar til et godt tilbud til pasienter i primærhelsetjenesten. 

Utdanning i takt med utviklingen i bioingeniørfaget

Fagstyrets andre satsingsområde er utdanning. - Den medisinske og teknologiske utviklingen gjør at bioingeniørfaget endrer seg raskt og dette stiller økende krav til kompetanse gjennom hele yrkeslivet, mener von der Fehr.

- Tilbudet innen videreutdanning for bioingeniører bør utvides og videreutvikles. Det må gjøres lønnsomt for utdanningsinstitusjonene å satse på videreutdanning rettet mot arbeidslivets behov, og det må etableres flere utdanningstilbud som bygger på samarbeid mellom utdanningene og praksisfeltet.

Von der Fehr ønsker seg prosjekter som styrker utdanningen, og etterlyser spesielt utdanningstilbud innen hematologi og patologi. 

Grundig vurdering 

Det er Studiefondets styre og representanter fra RUFBIF (Rådgivende utvalg for Bioingeniører innen forskning) som skal vurdere og ta en grundig gjennomgang av alle søknader.

Aktuelle søkere vil bli kontaktet etter vurderingen. Prisen deles ut på Lederdagene i oktober.

Aktuelle saker om bioingeniører


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: