Gå til innhold
Leder for NITO Studentene, Tobias Lynghaug (t.v) og NITO-president Trond Markussen møtte Roy Steffensen (FrP) i Utdannings- og forskningskomiteen.
Leder for NITO Studentene, Tobias Lynghaug (t.v) og NITO-president Trond Markussen møtte Roy Steffensen (FrP) i Utdannings- og forskningskomiteen.
2019

- Finansieringen av ingeniør- og teknologifagene må styrkes

President i NITO, Trond Markussen, og leder for NITO Studentene, Tobias Lynghaug, har diskutert med FrP om hvorfor finansieringen av teknologi og ingeniør-utdanninger er viktig for framtiden.

- Vi er glade for at FrP ønsker å være med på endring, slik at vi får en finansiering av høyere utdanning som er i tråd med prioriteringene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, sier NITO-president Trond Markussen etter møtet med med FrP sin utdanningsfraksjon på Stortinget tirsdag 30. april.

- Våre forventninger er at FrP, som sitter i regjering, vil bidra til at vi kommer et stykke på vei i statsbudsjettet framover, legger han til.

NITO mener

  • Det er behov for en styrking av finansieringen av ingeniør- og teknologifagene i høyere utdanning ved at studiepoengsindikatoren og kandidatindikatoren for disse utdanningene flyttes opp en kategori, fra kategori E til kategori D, med et langsiktig mål om plassering i kategori C.
  • Det må tilrettelegges for økt bruk av relevant praksis i alle utdanninger. Samarbeid mellom universiteter/høyskoler og arbeidsgiverne må formaliseres for å sikre praksismuligheter for studenter under utdanning.
  • Tilbudet innen etter- og videreutdanning må utvikles. Det må gjøres lønnsomt for utdanningsinstitusjonene å satse på etter- og videreutdanningstilbud rettet mot arbeidslivets behov.

Får støtte

- FrP støtter dette. Frp vil også se på endringer i finansieringssystemet, der studentenes arbeid etter endt studie blir en faktor, noe som vil legge bedre til rette for opprettelse av teknologi- og ingeniørfag. Dette må tas videre i dialog og samarbeid med både utdanningssektoren, næringslivet og KD, sier Roy Steffensen (FrP), leder for Utdannings- og forskningskomiteen.

Steffensen fortsetter med å si at livslang læring blir viktigere og viktigere, og de vil jobbe for å finne gode insentiver for dette.

- Dialog og samarbeid mellom utdanningssektoren, næringslivet og KD blir viktig for å finne effektive og gode løsninger. FrP vil også se på endringer i finansieringssystemet, der studentenes arbeid etter endt studie blir en faktor. Økt samarbeid med næringslivet er en naturlig følge av en slik omlegging av finansieringssystemet, gjentar han.

NITO møter FRP brødtekstbilde.jpg

Ingeniører er viktige for framtiden

Tobias Lynghaug, leder for NITO Studentene, sier at dersom regjeringen mener alvor med langtidsplanen, er det viktig at denne problematikken tas tak i. 

- Vi har store utfordringer som skal løses, og det er ingeniører og teknologer som skal løse dem. Selv om ingeniør- og teknologiutdanningene i Norge er bra, er det fremdeles et godt stykke igjen til å si at de er i verdenstoppen, og det er dit vi må sikte dersom vi vil bidra til klimautfordringene og samtidig opprettholde norsk konkurransekraft. 

Han mener at med bedre veiledning og oppfølging, mer laboratorieaktiviteter og mer tilbud om praksis kan vi sette enda høyere krav til studentene – som gir øke læringsutbytte. I tillegg vil uteksaminerte kandidater kunne skape verdier for virksomhetene vesentlig raskere. 

- Internasjonalt satses det hardt på teknolgoi. Vi må ikke la oss bli forbigått av internasjonale utdanningsinsinstutisjoner. 

- Derfor håper vi at Steffensens kollegaer i Høyre, Venstre og KrF er villige til å bli med på et løft. Om ikke vi får alt med en gang, er det uansett viktig at vi kommer i gang med en opptrapping, slik vi foreslår. 

Andre aktuelle saker for studenter

Publisert: Sist oppdatert: