Gå til innhold
NITO-president Trond Markussen og Jorunn Birkeland, leder NITO Petroleum.
NITO-president Trond Markussen og Jorunn Birkeland, leder NITO Petroleum.
2019

- NITO ser meget alvorlig på at Petroleumstilsynet i en årrekke ikke fulgte opp og hadde tilsyn på IKT-sikkerhet

- Ptil har over tid fått mindre kapasitet og ressurser i forhold til økningen i antall anlegg og aktører. Det er bekymringsfullt, mener NITO.

NITO har 13. mai vært på høring i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite. Temaet var Riksrevisjonens undersøkelse av Ptils oppfølging av HMS i petroleumsvirksomheten.

Les også: Hard kritikk mot Arbeids- og sosialdepartementet og Petroleumstilsynet må bidra til læring og forbedring.

Selskapene, arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene i næringen, Petroleumstilsynet og Arbeids- og sosialministeren deltok. Det var stor enighet om at den norske modellen fortsatt må være fundamentet for sikkerhetsregimet, og at regimet fortsatt må baseres på tillit, ansvar og trepartssamarbeid. 

Dette foreslår NITO

  • Tilsynet må ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.
  • Stedlig, praktisk og mer nærgående tilsyn samt oppfølging av tiltak.
    Trepartssamarbeid, også i tilsyn.
  • Tilsynet må også omfatte bemanning, kapasitet og kompetanse.

For mildt vurdert

- NITO setter pris på Riksrevisjonens grundige arbeid. Det som kommer fram i rapporten er i tråd med NITOs innspill til Riksrevisjonen, spesielt i spørsmålene knyttet til vedlikehold og IKT-sikring, sier NITO-president Trond Markussen og fortsetter:

- Vi er i all hovedsak enig i Riksrevisjonens beskrivelse av de kritikkverdige forholdene, men mener nok noen av dem er for mildt vurdert. Blant annet IKT-saken som NITO har inngående kjennskap til. Her er oppfølgingen fra Ptil og ASD (Arbeids- og sosialdepartementet) etter NITOs syn ikke bare «kritikkverdig», men «sterkt kritikkverdig» og alvorlig. 

I rapporten heter det at «Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, bruker ikke reaksjonsmidler når det er behov for det, og ga selskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sikkerhetsmessig forsvarlig.»

- NITO mener Ptil har fått en svekket rolle over tid. Vi har inntrykk av at tilsynet tidligere var «tøffere», mer nærgående og hadde mer respekt. Et varsel om pålegg var mer enn nok til å utløse omfattende forbedringstiltak, påpeker Jorunn Birkeland, leder NITO Petroleum.

Trond Markussen i samtale.jpg

Viktig å styrke

NITO har bidratt med innspill til Riksrevisjonens gransking, som slo fast at Petroleumstilsynets metodikk ikke har bidratt godt nok til å avdekke alvorlige sikkerhetsutfordringer, og at tilsynspraksisen for de undersøkte tilfellene har hatt begrenset effekt på selskapenes oppfølging av HMS. Regelverksavvik og pålegg følges i flere tilfeller rett og slett ikke opp av selskapene.  

Markussen mener uansett at det er viktig å støtte og styrke Ptil som et kompetent og uavhengig tilsyn, samt tilføre dem økt kapasitet. Blant annet bør de få mer ressurser til økt stedlig tilsyn. Og at kritikken må bidra til læring og forbedring, for dette unike norske tilsynet og videreføring av trepartssamarbeidet er svært viktig. 

- Samtidig vil vi understreke at det er mye positivt å si om Ptil sin organisasjon. Vi har et faglig dyktig og nært tilsyn som samarbeider tett med både fagforeninger, verneombud og arbeidsgiversiden, gjennom blant annet Sikkerhetsforum. Dette trepartssamarbeidet er unikt i verdenssammenheng. NITO opplever også at Ptil følger opp Stortingsmelding 12 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på en svært god måte. Tilsynet har også en viktig funksjon som rådgiver for virksomhetene, avslutter NITO-presidenten med.

Aktuelle saker om energi og klima

Klimakrav må inn i lønnsoppgjøret

Publisert: Sist oppdatert:

Virksomheter i alle sektorer må omstille seg i en mer bærekraftig retning. Temaet bør på bordet i...


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: