Gå til innhold
Nordlys over horisonten
2019

Når minuttene teller: – Utvikling av nye metoder, rutiner og behandling er viktig for å gi bedre pasienttilbud

Mer enn 600 deltar på Bioingeniørkongressen som Bioingeniørfaglig institutt (BFI) arrangerer 22.-24. mai i Tromsø. Her vises fram nye metoder og analyser, de får høre det nyeste innen forskning og teknologi i automatisering, digitalisering, sensorteknologi og pasientnære tester.

- Vi lever i en tid hvor den teknologiske utviklingen skjer utrolig raskt. Noen kaller det «genteknologiens tidsalder», men vi ser også trender innenfor digitalisering, kunstig intelligens og pasientnære tester som utfordrer vår måte å tenke laboratoriedrift på. Det sier Lisa Husby som er instituttleder i BFI.

- Programmet for Bioingeniørkongressen 2019 har et bredt spekter. Jeg er strålende fornøyd med å samle så mange deltakere, foredragsholdere og andre gjester til årets bioingeniørkongress for viktig påfyll av faglig kunnskap og innføring i nye måter å jobbe på. Vi synliggjør bredden og viktigheten av bioingeniørfaget i helse-Norge, forteller Husby. 

Kongressen sikter på å gi et tilbud innen de fleste tradisjonelle laboratorieretninger. Medisinsk biokjemi, mikrobiologi, genetikk, etikk, digitalisering, kunstig intelligens, bioteknologiloven og pasientnære tester er bare noe av tematikken.

Det er fokus på å vise fram nye metoder og analyser, særlig innen forskning og teknologi som automatisering, digitalisering, sensorteknologi og pasientnære tester.

Se program Bioingeniørkongressen 2019

bioingeniorkongressen-logo-med-nordlys.jpg- Behovet for økt IKT-kompetanse og utdanning generelt, samt etisk refleksjon, blir også tema, sier instituttlederen. 

Nye metoder redder liv 

- Sepsis, blodforgiftning, er en tilstand med høy dødelighet og hvor tidlig oppstart av behandling er et viktig. Særlig i en del av landet hvor det er store avstander og ambulansetransportene kan ta flere timer er utvikling av nye metoder, rutiner og behandling viktig for å gi bedre pasienttilbud.

- Jeg er veldig spent på å høre hvilke erfaringer ambulanseavdelingen på Universitetssykehuset i Nord-Norge har hatt med å gi antibiotikabehandling til sepsispasienter under transport, sier Husby. 

Sykehusproffer, etikk og tvang 

lisa husby sande med plakat.JPG- Blant høydepunktene vil jeg trekke fram «sykehusproffene» fra Forandringsfabrikken. Dette er barn som med sine erfaringer ønsker å bidra til å forbedre helsevesenet. De kommer for å fortelle oss om hvordan de har opplevd møter med bioingeniører, blodprøvetaking og helsevesenet generelt.

- Å lytte til sykehusproffene er veldig viktig fordi vi ønsker å gi barn og andre pasienter et trygt og godt møte med helsevesenet og oss bioingeniører, sier hun (bildet).

- Vi har også en bred programpost om etikk, hvor vi blant annet har foredrag om hvilke endringer i bioteknologiloven vi kan vente oss, og hva som er potensielt problematisk og etisk utfordrende. Bruk av tvang for å få tatt en prøve eller utføre en medisinsk prosedyre på barn eller andre pasienter er også et viktig tema. Det stiller bioingeniøren ovenfor vanskelige valg og beslutninger, sier instituttlederen.

Digitalisering og forventninger om bedre kreftbehandling 

- Utviklingen innen digital patologi er svært interessant, sier Husby. - Det er både en forventning og et mål om at dette skal gi bedre kreftbehandling gjennom kortere utredningstid, raskere prøvesvar, økt pasientsikkerhet og økt utnyttelse av den samlede ekspertisen ved patologiavdelingene rundt på sykehusene i Norge, avslutter Husby. 

NITO BFI 

  • Bioingeniørkongressen 2019 arrangeres av NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI).
  • Instituttet representerer 7100 bioingeniører over hele landet.
  • NITO BFI er bioingeniørenes stemme i helsepolitikken, og jobber med rekruttering, utdanning og fagutvikling. 

Alt om Bioingeniørfaglig institutt

Publisert: Sist oppdatert: