Gå til innhold
2019

Gjennomslag for etter- og videreutdanningspolitikk

- NITO er fornøyde med at Arbeiderpartiet har foreslått at partene i arbeidslivet skal ha en sterkere rolle og innflytelse i politikken for etter- og videreutdanning. Dette er helt i tråd med våre ønsker, sier Kjetil E. Lein, visepresident i NITO.

15. mai deltok NITO i en høring på Stortinget i forbindelse med et representantforslag fra Arbeiderpartiet om en bred kompetansereform for arbeidslivet.

Høring etter- videreutdanning.jpg
Tom Helmer og Kjetil E. Lein representerte NITO på høring i Stortinget om etter- og viderutdanning. 

Opparbeidet rettighet

Forslagsstillerne foreslår at det gjennomføres en bred kompetanse- og læringsreform. En slik reform skal skapes innenfor rammen av trepartssamarbeidet, verdsette arbeidslivet som en viktig læringsinstitusjon og legge til rette for læring i hele arbeidslivet. Denne kompetansereformen skal utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet og universiteter, høyskoler og fagskoler. Det foreslås å gjøre kompetanseutvikling til en opparbeidet rettighet.

- I våre politiske innspill har vi lagt vekt på at arbeidsgiver ikke kan skyve regningen for etter- og videreutdanning over på arbeidstakeren, at vi ønsker at studieforbundene skal ha en sentral rolle og at kompetansen kan dokumenteres. Vi har også jobbet for individuell rett til etter- og videreutdanning, så dette er bra, sier Lein.  

Trepartssamarbeidet som kjerneprinsipp

NITO støtter representantforslaget og er glad for den brede involveringen som har vært i forkant der NITO har fått mulighet til å bidra. Trepartssamarbeid er kjerneprinsippet for arbeidslivet, og vil kunne være utslagsgivende for at kompetansereformen lykkes.

- Det er bred enighet blant politikere og arbeidsliv at det er behov for en kompetansereform.  NITO mener at målet med kompetansereformen må være å sikre rett kompetanse til rett tid, uavhengig av yrke og utdanning. Det bidrar til å opprettholde produktivitetsvekst, styrke omstillingsevnen og sikre konkurransekraft i et internasjonalt marked, sier Lein.

Publisert: Sist oppdatert: