Gå til innhold
Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet og NITO-president Trond Markussen.
2019

Hva skjer med bioteknologiloven?

Hvilken betydning vil egentlig den nye bioteknologiloven få? Den er nå ute på høring, og bioingeniørenes stemme er ønsket.

Se og hør NITO-president Trond Markussen i samtale med Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet:

- Nå har vi ventet flere år på at det skal skje noe og nå gjør det det. Noe av den nye bioteknologiloven er etisk kontroversiell. De temaene som er mest til bry og til etisk diskusjon er genetikk og assistert befruktning, sa Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet på Bioingeniørkongressen.

- Det er flere etiske dilemmaer om hva utviklingen har å si for vår helse og vår framtid. - Dette vil reguleres i bioteknologiloven. 

Send ditt innspill

Se høringsnotat

Om du vil sende innspill via NITO må du sende det innen 17. juni til:

Bioteknologirådet er underlagt helse- og omsorgsdepartementet. Rådet bestemmer ingenting, men gir gode råd som myndigheter og fagmiljøer ofte velger å følge. 

Stortinget enig om åtte punkter

Stortinget var for ett år siden enig om å:

  1. Åpne for assistert befruktning til enslige
  2. Åpne for eggdonasjon
  3. Åpne for mitokondriedonasjon
  4. Økt lagringstid av embryo fra maks fem år
  5. Lagre egg fra unge kvinner med sykdom
  6. Øvre aldersgrense for in vitro-fertiisering (IVF)
  7. Flere barn per familie med samme sæddonor
  8. Krav om barneomsorgsattest

Flertallsregjeringen ikke enig i punkt 1-3

- Dette er det flertall for på Stortinget i dag, men etter at vi fikk en ny flertallsregjering er det blitt noe mer uklart. Punkt 1-3 er det ikke flertall for i regjeringen, sa Borge.

- Det er altså foreslått flere endringer, men ikke på det som anses som de mest radikale områdene, sa Borge.

Loven er nå på høring. Borge oppfordret bioingeniørene til å komme med innspill innen høringsfristen 2. september. Den nye loven vil antakelig tre i kraft i 2020.

Bioteknologi har stor betydning for utviklingen på områder som medisin, landbruk, havbruk, industri og miljøvern.

Innen medisin gir teknikker ny og grunnleggende kunnskap om hvordan friske og syke celler og organismer fungerer. Genstrukturen ved arvelige sykdommer og kreftformer kartlegges. Gjennom teknologi er det mulig å bruke mikroorganismer, celler fra planter eller dyr, eller deler av disse til å framstille eller endre produkter. Man kan forbedre planter, dyr og mennesker. Det er mulig å utvikle mikroorganismer for spesifikke bruksområder.

Bioteknologi byr på mange nye muligheter, og er derfor forbundet med mange spørsmål og utfordringer ikke minst på etikkområdet.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt endringer i bioteknologiloven på høring

Bioingeniørkongressen 2019

Bioingeniørfaglig institutt

Publisert: Sist oppdatert: