Gå til innhold
Kvinne med megafon Ill: GettyImages
2019

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor: Blir det streik? Skal jeg streike?

NITO og Akademikerne er i brudd i lønnsforhandlingene i staten, KS og Oslo kommune. Neste skritt er mekling med frist 23. mai kl. 24.00. Hvorfor ble det brudd? Betyr det at det blir streik, og hvordan skal du forholde deg til dette?

Akademikerne brøt natt til 1. mai forhandlingene både i staten, kommune (KS) og Oslo kommune. NITO er med i forhandlingene gjennom sin tilslutning til Akademikerne i stat og kommune. 

Derfor ble det brudd i staten

- Det var umulig å komme til enighet om spørsmål knyttet til pensjonsopptjening for variable tillegg. Staten viste også manglende vilje til å ta inn resultatet fra forhandlingene om ny AFP-ordning i hovedtariffavtalen, selv om vi så sent som i mars forhandlet og ble enige om denne, sier Siw Tyldum, leder av NITO Stat.

Derfor ble det brudd i KS

I forhandlingene med KS ble det svært vanskelig å komme til enighet om både den økonomiske rammen og fordelingen av denne.

Det var heller ikke enighet om den nye tjenestepensjonen i offentlig sektor, som partene i arbeidslivet ble enige om i fjor, skal inne i hovedtariffavtalen eller ikke. NITO og Akademikerne ønsker dette, slik at disse bestemmelsene ikke kan endres uten avt partene er enige om endringene.

Derfor ble det brudd i Oslo kommune

I Oslo kommune var Akademikernes viktigste krav at det må settes av en pott til lokale forhandlinger slik at det ikke er en håndfull mennesker på rådhuset som sitter og bestemmer lønna for tusenvis av mennesker. Lønn må fordeles i den enkelte virksomhet og etat av lokale parter med innsikt i virksomhetens behov og den enkeltes kompetanse og innsats. 

- Arbeidsgiver ville ikke avsette noen midler overhodet i en pott til lokale forhandlinger. Dette er både skuffende og beklagelig, sier leder i NITO Kommune, Kjell Ola Aamodt.

Oppgjørene er nå i mekling

Når partene ikke greier å oppnå enighet, går oppgjøret til tvungen mekling. Målet er å oppnå enighet og unngå streik. Meklingen foretas av Riksmekleren, og fristen for å komme til enighet er 23. mai ved midnatt. Det som skjer i selve meklingen er en lukket prosess, og det er derfor svært lite vi kan informere om det som skjer der. 

Blir det streik?

Spørsmålet mange medlemmer stiller seg: Skal jeg ut i streik hvis det ikke blir enighet i meklingen?

Det er veldig vanlig at oppgjør går til mekling, og det behøver ikke bety at det blir streik. Det må likevel forberedes for at det kan bli streik, og det gjennomføres derfor streikeberedskap i forkant av hvert oppgjør. Når oppgjøret har gått til mekling, er det derfor helt vanlig at Akademikerne leverer plassoppsigelse for alle medlemmene i de berørte avtaleområdene. NITO er med i denne prosessen.

Konfliktberedskap

Det konkrete streikeuttaket er det forhandlingsutvalgene i Akademikerne som foretar, og NITO er involvert i dette. Alt konfliktberedskapsarbeid er fortrolig, men de tillitsvalgte ved de virksomhetene som er berørt er godt informert og involvert. De tillitsvalgte ved din virksomhet kan imidlertid ikke si noe om dette, nettopp fordi dette er fortrolig. 

 

Hvem tas eventuelt ut i streik?

Akademikerne ivaretar i sine uttak hensyn til tredjeperson (kunder, brukere, elever etc). I tillegg til å tas det hensyn til det enkelte medlems ferieplaner, studiepermisjoner mm. Medlemmer som er sykmeldte, er i foreldrepermisjon, skal gå av med pensjon el tas heller ikke ut i en eventuell streik.

Du vil få informasjon fra NITO om du skal ut i streik. Du vil også motta informasjon om hvordan du da skal forholde deg.
Du vil også få informasjon fra NITO om du ikke er aktuell for å tas ut i streik.

Følg lønnsoppgjøret i staten

Følg lønnsoppgjøret i kommune (KS)

Følg lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Vi vet hva du er verdt

NITOs lønnsstatistikk viser hva ingeniører og teknologer tjener, og du kan sammenligne deg selv med andre grupper og på alle nivåer (bachelor, master og høyere).

NITOs lønnskalkulator 

Lønnskalkulator, lønnsstatistikker og oversikt på gjennomsnittlig begynnerlønn, gir grunnlag for å underbygge ditt lønnskrav overfor arbeidsgiver. 

Publisert: Sist oppdatert: