Gå til innhold
2019

Kommuneoppgjøret: Enighet med KS

Med Riksmeklerens hjelp kom NITO og Akademikerne til enighet med KS like før fristen gikk ut 23. mai. - Dette er et bra resultat for mange av NITOs medlemmer i videregående skole, sier Kjell Ola Aamodt, leder i NITO Kommune.

Kjell Ola Aamodt listefoto 2.jpg

- Gruppene med 3- og 4-årig høyskolekompetanse har fått et godt lønnsoppgjør i år. NITO har en gruppe ingeniører som underviser i videregående skole, og ganske mange av disse er innplassert i adjunkt-koder. Jeg er glad for å kunne si at disse kommer godt ut av årets mellomoppgjør, sier Kjell Ola Aamodt, leder i NITO Kommune (bildet).

Viktige grep for høyt utdannede

Partene er enige om viktige grep for høyt utdannede i skolen fram mot neste oppgjør. Blant annet skal det settes i gang et utvalgsarbeid som skal se på rekrutteringsutfordringene i skolen, og å kartlegge lønnsutviklingen for undervisningspersonell. I tillegg vil kollektive, lokale forhandlinger bli en del av løsningen neste år.

NITO og Akademikernes mål er å endre lønnssystemet for lærere, og vi fortsetter å jobbe for at forhandlingene skal skje på den enkelte skole.

-  Vi er nødt til å endre selve lønnssystemet for å sikre at lærere med høy kompetanse blir værende i, og å velge læreryrket. Derfor jobber vi for lokale, kollektive forhandlinger, som gir de ulike skolene mulighet til å bruke lønn for å dekke sine spesifikke rekrutteringsbehov – og som i større grad belønner lærerne for kompetansen sin, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne kommune. 

Se mer på tariffnytt NITO Kommune

Vi vet hva du er verdt

NITOs lønnsstatistikk viser hva ingeniører og teknologer tjener, og du kan sammenligne deg selv med andre grupper og på alle nivåer (bachelor, master og høyere).

NITOs lønnskalkulator 

Lønnskalkulator, lønnsstatistikker og oversikt på gjennomsnittlig begynnerlønn, gir grunnlag for å underbygge ditt lønnskrav overfor arbeidsgiver. 

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: