Gå til innhold
2019

Moms for digital fagpresse: Skuffende løftebrudd

- Dette er et gedigent løftebrudd. I forbindelse med revidert budsjett for ett år siden jublet vi over varsling om momsfritak, og nå viser det seg at det ikke gjelder digitale publikasjoner som TU.no, sier Trond Markussen, president i NITO.

I stedet for å gi digital fagpresse momsfitak er det lagt inn mange barrierer og restriksjoner som eierne av Teknisk Ukeblad, NITO og Tekna, reagerer på:

  • Momsfritaket vil ikke omfatte «dynamiske elektroniske publikasjonar som vert endra fortløpande». Finansdepartementet bør erkjenne at digital journalistikk i sin natur er dynamisk og artikler selvsagt publiseres fortløpende til leserne. Denne avgjørende begrensningen betyr at alle tidsskrifter som til daglig formidler kunnskap i digitale flater, som for eksempel Teknisk Ukeblad, ikke lenger kan publisere fortløpende artikler dersom momsfritak skal innvilges. Til sammenligning betaler dagspressen, som VG, Aftenposten og Dagens Næringsliv, null prosent moms på sine abonnementsinntekter, også elektroniske abonnementer.
  • En artikkel kan kun inneholde «moderate innslag av annet innhold enn trykt skrift og stillbilder, for eksempel innslag av lyd og video». Dette betyr at Finansdepartementet på en kunstig måte hindrer bruk av moderne fortellerteknikker og videre innovasjon av interaksjon mellom mediet og leserne. Vi mener at det ikke skal være opp til myndighetene å regulere bruken av de journalistiske virkemidlene.
  • Regjeringens forslag sier at «…mellom anna skal det stillast krav om at det elektroniske tidsskriftet har ei fast utgjevingsplan og nummerering». Dette betyr at digitale medier må konstruere nummerering og daglige digitale utgaver for å kunne oppnå momsfritak. Ingen nyhetsmedier eller publikasjoner gjør dette i dag. Finansdepartementet kan derfor ikke ha forstått hvordan dynamiske mediehus formidler nyheter og dybdestoff til sine lesere. Dette er et helt unødvendig og byråkratiserende krav som kun vil øke kostnader, kreve omorganisering og legge hinder for engasjerende formidling og innovasjon.

- Regjeringen viser svært dårlig forståelse for dagens mediebransje. Teknisk Ukeblad Media har virkelig tatt utfordringene i den nye mediehverdagen på alvor. Selskapet er endret kraftig fra å være et tradisjonelt papirhus til å bli en moderne digital samfunnsaktør, med et bredt nyhetstilbud fra hele teknologi-Norge, sier Markussen. 

- Det er derfor uforståelig hvorfor de har valgt denne innretningen på momsfritaket, avslutter Markussen. 

Medlemsfordeler

NITO-medlemmer har tilgang på markedets kanskje beste tilbud innen blant annet bank og forsikring.

Vi gir nyttig karriereveiledning og har et bredt kurstilbud som hever din kompetanse.

Se alle dine medlemsfordeler 

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: