Gå til innhold
Samfunnspolitisk direktør i NITO, Anne Cathrine Berger (t.v), Mathilde Tybring-Gjedde(H), og  NITO-president Trond Markussen.
Samfunnspolitisk direktør i NITO, Anne Cathrine Berger (t.v), Mathilde Tybring-Gjedde(H), og NITO-president Trond Markussen.
2019

Hvordan sikre etter- og videreutdanning for framtida?

Når endringene i samfunnet går raskere, er et godt tilbud av etter- og videreutdanning enda viktigere, mener Mathilde Tybring-Gjedde (H) i Utdannings- og forskningskomiteen.

- Derfor må vi samarbeide tettere på tvers av organisasjoner, politikken, private og offentlige aktører, sier Høyre-politikeren.

Mange får ikke nok faglig påfyll 

For NITO er kontinuerlig kompetanseutvikling for NITOs medlemmer viktig. Nettopp fordi de jobber ofte i konkurranseutsatte og kunnskapsintensive næringer i konstant endring. Teknologisk utvikling og andre endringskrefter påvirker særlig næringer med stort innslag av ingeniører og teknologer. 

I disse næringene forvitrer kompetansen raskt, dersom den ikke blir oppdatert, og mangel på relevant kompetanse vil raskt slå ut i redusert konkurranseevne, noe som tilsier at etter- og videreutdanning blant ingeniører blir særlig viktig.

En undersøkelse NITO har gjennomført nylig, blant medlemmene, viser at ca èn av tre har hatt ønske om kompetanseutvikling som ikke er blitt realisert det siste året.

- Det viser at det må gjøres noen grep. Det må gjøres mulig for utdanningsinstitusjonene å satse på etter- og videreutdanningstilbud rettet mot arbeidslivets behov, og arbeidsgiverne må prioritere sine ansatte, sier NITO-president Trond Markussen. 

Markussen-og-Tybring-Gjedde3.jpg

- Mange gode innspill

Tybring-Gjedde mener NITO kommer med mange gode innspill hun vil ta med videre som angår etter- og videreutdanning. 

- Vi trenger å vurdere nye støtteordninger for bedrifter, og nye ordninger for enkeltmennesker som vil ha mer utdanning. Man trenger et system som er fleksibelt, desentralisert, og som gir relevans for den enkelte. Det tror jeg senker terskelen for å delta. Men også øke motivasjonen for å ta mer utdanning. 

- Gjennom trepartssamarbeidet har jeg tro på å finne ulike gode opplæringsmodeller. Det betyr kanskje at vi må rigge litt om på det systemet vi har. Det gjelder både insentivene i UH-sektoren til å produsere bedre etter og videreutdanning, men også sikre at det er lettere for de enkelte å ta mer utdanning, sier hun.  

Tybring-Gjedde mener bransjeprogram, hvor man satser på samarbeidet mellom næringsklynger og mellom utdanningsinstitusjoner, kan gi gode resultatet på nettopp dette. 

- Det å skape slike samarbeidsarenaer for å få til bedre tilbud for enkelte og for bedriftene jeg tror jeg er ganske viktig. Kanskje særlig for de små og mellomstore som ikke har tid eller ressurser til å bli en liten høyskole internt. De trenger også hjelp utenifra, sier hun.

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: