Gå til innhold
2019

- Lærekraftig utvikling kan gi bærekraftig utvikling

-  At Markussen-utvalget foreslår å myke opp reglene for å ta studiepoeng mens man går arbeidsledige, er ett viktig skritt mot en regelendring som vil komme arbeidsledige til gode, sier NITO-president Trond Markussen.

listebilde.jpg

Tirsdag 4. juni la regjeringens ekspertutvalg for etter- og videreutdanning, også kalt Markussen-utvalget, fram sin utredning “Lærekraftig utvikling”. Utredningen inneholder om lag femti forslag

Utvalgsleder Simen Markussen brukte en fotballmetafor for å begrunne forslaget: “Når man er satt ut av laget burde man trene mest og best mulig for å komme inn igjen. Arbeidsledige har ikke hatt lov til det”. 

Kan være avgjørende for å komme tilbake i arbeid

- NITO har i lenger tid arbeidet for å få myket opp de begrensede mulighetene arbeidsledige har til å ta videreutdanning med studiepoeng mens de mottar dagpenger. Gjennom nedturen i petroleumsindustrien så vi hvordan mange godt utdannede ingeniører og teknologer ikke kom seg tilbake i arbeid, fordi utdannelsen deres ikke var akkurat det arbeidsgivere var på jakt etter. Uten mulighet til å ta videreutdanning gikk mange av disse arbeidsledig mye lenger enn de strengt tatt burde, sier Trond Markussen. 

Stortinget ba for halvannet år siden regjeringen gjøre en vurdering av hvorvidt en oppmykning ville være mulig, uten at regjeringen har kommet tilbake med noe svar. En bekymring som ofte har blitt reist mot å myke opp regelverket er at ordningen vil bli misbrukt og brukt som et alternativ til Lånekassen for utdanning. NITO har derfor i alle våre forslag til løsning lagt inn begrensninger slik at oppmykningen ikke skulle bli misbrukt. Markussen-utvalget beveger seg langs flere av de samme begrensingene i sitt forslag. 

Opptil 20 studiepoeng

Utvalgt foreslår at det skal bli mulig å ta inntil ti studiepoeng per semester hvis man har mottatt dagpenger i minst tre måneder. I perioder med lavkonjunktur kan antall studiepoeng økes til 20 per semester. Dagpengemottakeren må fortsatt være omfattet de samme kravene til å være aktiv arbeidssøker mens hun mottar dagpenger og tar studiepoeng på linje med andre dagpengemottakere. 

- NITO skulle gjerne sett at grensen for antall studiepoeng det kan være mulig å ta per semester hadde vært høyere enn det utvalget foreslår. Vi vil derfor arbeide videre for at prinsippet som Markussen-utvalget åpner for blir realisert, men også for å få utvidet grensen for antall studiepoeng det er mulig å ta per semester, sier Trond Markussen.   

Aktuelle saker om utdanning og karriere


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: