Gå til innhold
penger på tastatur
2019

Brudd i mellomoppgjøret i Spekter helse

Det er brudd i mellomoppgjøret i Spekter helse etter at partene ikke klarte å bli enige på tre av helseforetakene. Oppgjøret går nå til mekling.

Natt til torsdag 13. juni ble det brudd i lønnsoppgjøret for NITOs medlemmer i helseforetakene etter at SAN – forhandlingssammenslutningen som NITO forhandler gjennom i Spekter – og arbeidsgiverforeningen Spekter ikke klarte å bli enige i tre av helseforetakene. 

I helseforetakene forhandles lønn lokalt på den enkelte virksomhet, hvor det er opp til de lokale partene å bli enige om størrelsen på lønnsoppgjøret og hvordan dette skal fordeles. Partene klarte imidlertid ikke å komme til enighet for Oslo universitetssykehus HF, Helse Bergen HF og Helse Møre og Romsdal HF.

Hvorfor ble det brudd?

Forutsetningen for at en lønnsmodell basert på lokale forhandlinger skal fungere er at arbeidsgiverne bruker andre virkemidler enn ansiennitetsopprykk mellom oppgjørene. Eksempler på dette er at lønn vurderes ved bytte av stilling, økt kompetanse og stillingsendringer. Mange av arbeidsgiverne bruker imidlertid ikke lønnsmodellen slik den er ment, noe som gir medlemmene en lønnsutvikling som er lavere enn det vi forventer over tid. Virkemidlene finnes, men arbeidsgiverne bruker dem i liten grad.

Vi ser eksempler på konsekvent bruk av minstelønn. Når arbeidsgiver følger opp andre fagforeningers sentrale lønnsstiger med ansiennitetsopprykk, men ikke bruker alle virkemidlene i vår lønnsmodell, fører dette til at våre medlemmer over tid får en dårligere lønnsutvikling. 

NITO kan heller ikke godta at grunnsstigen for våre medlemmer, der vi har slike lokalt, splittes etter yrkesgruppe, slik arbeidsgiver krever på et av foretakene.

Brynhild-Asperud-leder-NITO-Spekter.JPG

- Gapet er fortsatt for stort mellom våre medlemmer og de som får sin lønn fastsatt gjennom sentrale forhandlinger. Vi kan ikke akseptere store lønnsforskjeller som følge av ulik fagforeningstilknytning og at arbeidsgiverne ikke følger sin egen lønnsmodell, sier Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter. 

Mekling

Spekter område 10 består av flere helseforetak. De fleste har blitt enige lokalt, men resultatene fra disse kan ikke offentliggjøres eller effektueres før hele område 10 er i havn.

Oppgjøret går nå til mekling hvor det blir Riksmeklerens oppgave å hjelpe partene å finne en løsning der hvor de ikke ble enige lokalt. Det er foreløpig ikke avtalt når det blir mekling, men dette blir sannsynligvis først på sensommeren. Hvis partene ikke klarer å bli enige i mekling, kan det bli streik for NITOs medlemmer i sykehusene som tilhører Spekter område 10.

Tariffnytt NITO Spekter

Publisert: Sist oppdatert: