Gå til innhold
Mennesker rundt bord. Foto: Tom Haga
2019

Livslang læring: - Ikke la arbeidstakeren ta regningen

- Det kan ikke bli slik at det er arbeidstakeren som må ta regningen for å sikre bedriften nødvendig kompetanse, sier NITO-president Trond Markussen. Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning foreslår høye egenandeler for de som bidrar til å heve virksomhetens kompetanse.

Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning mener at den enkelte arbeidstaker i større grad bør betale hele eller deler av kostnaden for arbeidsrelevant utdanning. Utvalget mener gratis utdanning fortsatt skal være hovedregelen i Norge. Men de mener at et styrket tilbud av arbeidsrelevant utdanning kan gå på bekostning av utdanningstilbudet for førstegangsstudentene hvis ikke den enkelte i større grad betaler.  

- Dette er å overlate kostnaden for kompetanseutvikling i arbeidslivet til den enkelte arbeidstaker, sier NITO-president Trond Markussen.

Noe støtte å få

Utvalget foreslår riktignok at regjeringen bevilger 800 millioner kroner hvert år til et «Program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging». 

Programmet skal kunne gi støtte til bedrifter for å identifisere et kompetansebehov, gi støtte til å utvikle tilbud, samt å dekke tilbyders kostnader for gjennomføring av det nye tilbudet.

I dette forslaget ligger det at deltaker bidrar med en betydelig egenandel, mellom 30 og 60 prosent avhengig av type utdanning.

Arbeidsgiver har stort ansvar

- Arbeidsgiver må ta et betydelig ansvar for å sørge for kompetanseutvikling av egne ansatte, sier Markussen. 

- Det er godt mulig at UH-sektoren skal kunne tilby flere utdanningsopplegg mot betaling, men det må ikke medføre at den enkelte arbeidstaker påføres kostnaden.

NITO vil ha KompetanseFunn eller avskrivningsregler

NITO har spilt inn at bedriftene må stimuleres til mer langsiktig kompetanseutvikling av ansatte gjennom statlige incentivordninger, som avskrivningsregler eller KompetanseFunn. Utvalget har ikke fremmet noen slike forslag, men foreslår at det gjennomføres en stor utprøving av ulike modeller for kostnadsdekning eller økonomiske tiltak som kan stimulere til opplæring.

Vil øke Lånekassens lånetilbud  

Utvalget foreslår også endringer i reglene for Lånekassen for å møte behovet for livslang læring. 

I tillegg til å fjerne en del hindringer med hensyn til lengde på studier og omfang, foreslår utvalget et tilleggslån på 80.000 kroner for personer over 30 år. 

Utvalget vil åpne for at man kan få støtte til deltakelse hos godkjente tilbydere av ikke-formell opplæring.  

- Det å åpne for muligheter til å få bistand fra Lånekassen til videreutdanning, må ikke medføre at tiltak som arbeidsgiver ellers ville ha gjennomført og finansiert, skal overføres til arbeidstakers risiko og økonomiske belastning, sier Markussen.  

Fire grupper med tiltak

Utvalget foreslår en rekke tiltak som de mener samlet sett vil bedre mulighetene til å lære hele livet. Tiltakene er delt i fire grupper etter hvilke mål de skal bidra til å oppnå: 

  1. Styrke tilbudet av utdanning og opplæring definert ut ifra arbeidslivets behov.
     
  2. Bedre kvaliteten på tilbudet. 

  3. Øke tilgangen til utdanning og opplæring for flere. 

  4. Øke det regionale ansvaret for koordinering og mobilisering. 

NITO har gitt sine innspill og følger utviklingen tett i tiden framover.

Kompetanse for framtida

Se NITOs ulike politikkområder

Finn ditt kurs:

NITO arrangerer en rekke ingeniør- og teknologifaglige kurs. – Hvilke kurs vil du delta på?

Publisert: Sist oppdatert: