Gå til innhold
Fra venstre: Ole Marius Sendsen (Studentleder i NITO), n (Studentleder i NITO), Roy Steffensen Roy Steffensen (lederen for Utdannings- og forskningskomiteen) og Tobias Lynghaug (tidligere studentleder i NITO).
Fra venstre: Ole Marius Svendsen (Studentleder i NITO), Roy Steffensen (leder for Utdannings- og forskningskomiteen) og Tobias Lynghaug (tidligere studentleder i NITO).
2019

- Grønn petroleumsnæring er framtida

I løpet av to uker som studentleder i NITO har Ole Marius Svendsen lagt fram flere saker til politikere. - Som organisasjon gir det oss mulighet til å påvirke og møte de viktigste beslutningstakerne i Norge, sier han.

En av politikerne den nyvalgte studentlederen har snakket med er Richard Knutsen (FrP) fra Olje- og energidepartementet.

Ønsker en grønn petroleumsnæring

- Norge må forske mer på petroleumsteknologi og bygge en bærekraftig overgang til en verden som kun skal bruke fornybare energikilder, sier Svendsen. 

I møte med Richard Knutsen (FrP) ble også utdanningspolitikk satt på dagsorden.

- Dersom vi ikke får mer finansiering til ingeniør- og teknologiutdanningene, vil vi ikke kunne nå FNs bærekraftsmål om ren energi til alle.

Richard Knutsen (FrP) .jpg
Ole Marius Svendsen (til høyre) er ny studentleder i NITO. Han har blant annet diskutert utdanning med Richard Knutsen (FrP) fra Olje- og energidepartementet. 

- Norsk teknologi er viktig

Studentlederen har også møtt Sveinung Rotevatn (V) fra Klima- og miljødepartementet. De snakket om hvorfor norsk teknologi er avgjørende for å få ned klimagassutslippene.

- Vi kan velge bort kullkraft og heller satse på ren gass. Det må sees i sammenheng med karbonlagring og karbonfangst, forteller Svendsen.

- I tillegg kan Norge være med å utvikle et internasjonalt energisamarbeid ved å levere vannkraftproduksjon til Europa. Norge kan gjennom et internasjonalt energisamarbeid bidra med flere utenlandske strømkabler.

- Kjønnskvoteringer er ikke løsningen

Også i møte med Roy Steffensen fra Utdannings- og forskningskomiteen ble NITOs utdanningspolitikk diskutert.

- NITO Studentene er imot alle former for kjønnsdiskriminerende opptaksordninger, deriblant kjønnspoeng. Vi må basere opptakene på kunnskap framfor kjønn, sier Svendsen.

- I ingeniør- og teknologiutdanningene er det også viktig å inkludere klima, miljø, bærekraft og etiske aspekter i alle tekniske emner på studiene. Vi mener det er en bedre løsning enn Ex.Phil.

Landsmøte 2019 behandlet fire plattformer:

NITO Studentenes prinsipprogram
De viktigste prinsippene for ingeniørenes rolle i samfunnet knyttet opp til utdanning og forskning.

Utdannings og forskningspolitisk plattform
Riktig finansiering av utdanning, faglig innhold og oppbygging av studier.

Velferdspolitikk plattform
Studentdemokrati, velferd og personlig økonomi.

Samfunnspolitisk plattform
Omstilling til det grønne skiftet er ingeniørenes jobb i en stadig mer internasjonal verden.

I tillegg har landsmøte behandlet følgende politiske saker:

Etikk og bærekraft i ingeniør- og teknologiutdanningene

Energisamarbeid for en bærekraftig verden

Rettferdigopptak til høyere utdanning

Landsmøteuttalelse om Norsk Studentorganisasjons klimapolitikk

Publisert: Sist oppdatert: