Gå til innhold
Oljearbeider, illustrasjonsfoto: GettyImages
2019

Flerbruksfartøy på norsk sokkel – arbeidsmiljøloven må gjelde alle

- Alle skal føle seg trygg og ha gode arbeidslivsordninger uansett jobb. Rapporten om flerbruksfartøy viser at partene har kommet nærmere hverandre i noen spørsmål, men det er fortsatt uenighet om hvilket regelverk som skal gjelde. NITO er bekymret for at arbeidere på flerbruksfartøy på norsk sokkel ikke er godt nok ivaretatt, og vil ha felles regelverk for alle på norsk sokkel.

Jorunn Birkeland web 2.JPGNITO ser med bekymring på situasjonen med ulike regelverk og tilsynsordninger, alt etter hvilken fartøytype eller innretning som brukes.

- Det er komplisert å forholde seg til for den enkelte og det gjør enhetlig tilsyn vanskeligere, sier Jorunn Birkeland (bildet), leder av NITOs Fagutvalg for Petroleum. Her kommenterer hun Arbeids- og sosialdepartementets rapport “Bruken av flerbruksfartøy i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel”.

Partene er kommet nærmere hverandre i beskrivelse av den faktiske utviklingen i bruken av flerbruksfartøy på norsk sokkel. I spørsmålet om å gjøre arbeidsmiljøloven (AML) gjeldende for arbeidstakere på flerbruksfartøy på norsk sokkel, er imidlertid partene fortsatt uenige både om behovet for og hvilke effekter det vil ha dersom arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende.

NITOs utgangspunkt i dette arbeidet har hele tiden vært å få felles regelverk og tilsyn for alle oljearbeiderne på norsk sokkel, uavhengig om de er på norsk eller utenlandsk flerbruksfartøy, eller fast eller flytende innretning. AML må gjelde.

Industri Energi, Fellesforbundet, Safe og NITO har i rapporten en særmerknad om felles regelverk. 

- De internasjonale kravene til skipssikkerhet ivaretar mange viktige forhold, men ulikhetene innen regelverkene, spesielt med tanke på trygge ansettelsesforhold og regulering av arbeidstid og avspasering kan være svært store. De ulike bestemmelsene kan gi økt usikkerhet, risiko og i praksis også åpne for økt sosial dumping, sier Birkeland.

Høyt HMS-nivå må gjelde alle

- Ulikheter i krav og lovverk alt etter hvilket flagg fartøyet er registrert under gir ikke like konkurranseforhold og vi ser at det kan undergrave den norske modellen med solid to- og trepartssamarbeid, vårt fundament for høyt HMS-nivå er et av norsk industris viktigste fortrinn, framhever hun. 

Trenger helhetlig regelverk

NITO har vært tydelig på at mange av de prosjektansatte som rammes av ulikt regelverk er nettopp ingeniører og NITO-medlemmer. Disse prosjektansatte er i utgangspunktet ansatt i organisasjonen på land, og har såkalte «sporadiske opphold» offshore. Dagens regelverk bidrar til at deres totale arbeids- og ansettelsesforhold ikke kan ivaretas innenfor AML. 

Blant annet på denne bakgrunn mener NITO det er nødvendig å gå videre med AML og Petroleumsloven som utgangspunkt for å få et helhetlig regelverk og tilsyn for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Ser fram til Stortingsmelding

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie varslet i forbindelse med offentliggjøringen av rapporten at regjeringen vil følge opp dette temaet videre i den kommende stortingsmeldingen om den maritime politikken. NITO vil også følge opp denne viktige saken videre, lover NITOs president Trond Markussen.

flerbruksfartøy-listefoto-1-foto-gettyimages.jpg

Last ned rapport:

Bruken av flerbruksfartøy i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

Jorunn Birkeland og Trude Skogesal, tidligere visepresident i NITO, har representert NITO i den partssammensatte arbeidsgruppa som står bak rapporten.

Se også: Manglende regelverk for flerbruksfartøy på norsk sokkel

Fagmiljø: NITO Petroleum

Se NITOs politikkområde energi, klima og miljø

Lyst til å være med i et fagutvalg?

Fagutvalgene gir innspill i utviklingen av faglige tilbud og fagpolitiske saker. Fagutvalget er tilknyttet et spesifikt fagnettverk og er viktige stemmer for denne gruppen medlemmer.

Bli med å bidra!

Publisert: Sist oppdatert: