Gå til innhold
President i NITO Trond Markussen.
2019

Arbeidstakere risikerer å gå ut på dato

Mat merkes med holdbarhetsdato: "Siste forbruksdag" og "Best før". Uten en satsing på etter- og videreutdanning får vi et arbeidsliv der mange arbeidstakere blir “best før” og havner i kurven for utgåtte varer.

Innlegg av Trond Markussen, president i NITO

Ny teknologi og det grønne skriftet gir Norge store muligheter til å skape nye næringer og nye arbeidsplasser. Da må vi ha en arbeidsstokk som er faglig oppdatert og faglig rusta for stor konkurranse fra utlandet.

I perioder med rask teknologisk utvikling forvitrer kompetansen raskere enn ellers. En stor andel ingeniører i Norge jobber innenfor konkurranseutsatte og kunnskapsintensive næringer i konstant utvikling. 

Redusert konkurranseevne

Jeg frykter redusert konkurranseevne for næringslivet dersom ingeniørene som jobber i strukturendrede næringer, ikke kan møte kompetansebehovet. Særlig sett i lys av utdanningsrevolusjonen som foregår i land vi konkurrerer med.

Det holder ikke at utdanningspolitikerne har stor oppmerksomhet mot høy kvalitet og kapasitet i grunnutdanningene. Den utdanningen vi tar med oss inn i arbeidslivet er bare grunnmuren. Resten bygges stein på stein gjennom det vi lærer i jobben. Ved siden av erfaringsbasert læring trenger alle faglig påfyll, i form av kurs og studier direkte knytta til egne arbeidsoppgaver, eller egne løp som kvalifiserer til nye oppgaver eller andre jobber. 

Mismatch

I NITOs undersøkelse blant egne medlemmer oppgir 2/3 at de har hatt et ønske om EVU det siste året som ikke har blitt realisert, mens 44 prosent av bedriftene oppgir problemer med å finne ingeniører med riktig kompetanse. Her er det en mismatch.

Heldigvis er det bred enighet om behovet for en kompetansereform, og regjeringen vil legge frem en reform til våren. For NITO er det viktig at reformen står fast på prinsippene om gratis høyere utdanning og at EVU dekkes av arbeidsgiver. Vi ønsker også en «arbeidslivets kompetanseavtale» og regionale kompetansefond styrt av arbeidslivets parter, og at studiefond spiller en viktig rolle som tilbyder av EVU.

Innlegget er opprinnelig publisert i Dagsavisen 23. august 2019

Hev din kompetanse

NITO tilbyr en rekke kurs. Hvilket kurs passer best for deg?

Se vårt brede kurstilbud

Skal du søke jobb?

Trenger du råd og hjelp til CV og søknaden din?

Send oss CV-en og søknaden din for kvalitetssikring

Publisert: Sist oppdatert: