Gå til innhold
2019

- Flere må utdannes innen cybersikkerhet

- Norske bedrifter utsettes daglig for cyberangrep. Vi må utdanne flere ingeniører og teknologer med cybersikkerhet som fagfelt, sa Trond Markussen på Trygs arrangement om cybersikkerhet på Arendalsuka.

Antall cyberangrep mot norske bedrifter blir stadig flere. Likevel svarer en av tre bedrifter at de ikke har gjort tiltak for å beskytte seg mot datakriminelle, ifølge en undersøkelse fra Tryg.

Med dette bakteppet inviterte NITOs forsikringsselskap Tryg til møte på Arendalsuka om hvordan vi kan bekjempe dataskurkene.

Mangel på kompetanse

- Det er stor mangel på IKT-sikkerhetskompetanse. Dette er kritisk. Selv om det blir flere studieplasser, så holder det ikke. Det er nødvendig med 1000 nye plasser de neste fire årene for å dekke behovet. I tillegg må IKT-sikkerhet inn i alle IKT-utdanninger, sa Markussen.

Arendal tryg liste.jpg

NITOs president deltok i en panelsamtale sammen med Espen Opedal (direktør i Tryg), Peggy Sandbekken Heie (NorSIS), Steinar Bergstøl Andersen (Frp) og Espen Barth Eide (Arbeiderpartiet).

Hele panelet delte bekymringen for sårbarheten i det digitale samfunnet. En sårbarhet som kan ramme enkeltpersoner, bedrifter, offentlige virksomheter og viktig infrastruktur og forsvar.

Stadig mer sårbare

- Vi har gjort oss stadig mer avhengige av nett og dermed er vi sårbare. Alt som er til nettet er sårbart. Alt er på nett, ergo er alt sårbart, påpekte Espen Barth Eide.

I tillegg til den alvorlige trusselen som stater utsettes for gjennom at spionasje og sannsynligvis framtidas krigføring vil føres i «cyberspace», var små og mellomstore bedrifter i fokus i samtalen.

- De store bedriftene har ressurser og også økonomisk rykk til å bære tap som følge av cyberangrep. Vi i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er mest bekymret for små- og mellomstore bedrifter.

- De er for dårlige til å investere i sikkerhet, selv om et angrep kan velte hele bedriften. De er også inngangen til angrep på større virksomheter, gjennom at de er underleverandører, derfor er det ekstra viktig at disse har høy oppmerksomhet på sikkerhet og risiko, sa Peggy Sandbekken Heie.

Mange bedrifter har ikke gjort tiltak    

- En undersøkelse Tryg har gjennomført svarer 62 prosent av bedriftene at de har opplevd angrep.

- Vi har 100 angrep per døgn bare i våre systemer i Tryg. Det er kontinuerlig press. Likevel har en stor andel bedrifter ikke gjort tiltak. Dette er som å la være å installere brannalarm og brannbegrensende tiltak, sa direktør i Tryg Espen Opedal.

Publisert: Sist oppdatert: