Heldigvis er ledelse også et fag, og fag kan læres. Det finnes mye forskning og erfaring du kan støtte deg på for å bli en god leder overfor ulike medarbeidere. Ingen mennesker er like, og det er ikke slik at en lederstil passer i alle sammenhenger og overfor alle mennesketyper.

Tilpass ledelsen ved å identifisere typer

Foredragsholder, Vivi-Ann HildeVed å identifisere hvilken type de dyktige fagfolkene du leder er, kan du enklere tilpasse din ledelse slik at alle blir mer fornøyd. Vivi-Ann Hilde, partner i konsulentselskapet Considium, viser til forskning gjort av Helle H. Hein ved Copenhagen Business School, som sier at det finnes fire ulike typer blant de høyt spesialiserte. Hein identifiserer disse som Primadonnaen, Prestasjonsjageren, Pragmatikeren og Lønnsmottakeren.

Hvis du forstår hva disse ulike typene trenger, og hvilken type dine medarbeidere ligner mest på, vet du mer om hvordan du bør gå fram. Når du kjenner den enkeltes behov kan du legge til rette for individuell ledelse, noe som er bedre både for medarbeideren, deg som leder og virksomheten.

Det er du som leder som har ansvaret for å lede. Både enkeltmedarbeiderne og den samlede «troppen din». Du har visjoner å følge og resultater som skal nås og for å få til dette må du spille på lag med medarbeiderne. Da er det fint å vite hva som driver Eva, Pål og Fatima.

De fire ulike typene lar seg motivere på ulike måter

  • Drevet av et kall og vil kjempe for saken- primadonnaen
  • Liker å jobbe uforstyrret med en sak til de har løst den – den introverte prestasjonsjageren
  • Vokser på ros utenfra og trenger anerkjennelse i plenum – den ekstroverte prestasjonsjageren
  • Er opptatt av balanse mellom jobb og privatliv – pragmatikeren
  • Vil maksimere utbyttet av jobben - lønnsmottakeren

Vivi-Ann får toppscore av kursdeltakerne: 

"Veldig lærerikt og inspirerende kurs med en særdeles dyktig foredragsholder. Vivi-Ann er svært dyktig og får de to dagene til å gå så altfor fort". Frank Vinjerui, USBL Oslo