ReSciO (Rehabilitation Science Organisation) er en norsk organisasjon dannet av ortopediingeniører fra Sofies Minde, sammen med en lege og en fysioterapeut fra Sunnås sykehus. Organisasjonen setter søkelys på fattigdom, funksjonsnedsettelse og rehabilitering, og bidrar til at flere funksjonshemmede i u-land får et bedre liv.

- Siden oppstarten har organisasjonen blant annet gjennomført prosjekter med ryggmargsskader i Kambodsja, livskvalitetsundersøkelser, likemannsarbeid og holdt en del kurs på ortopediskoler i Asia. Parallelt har vi kontinuerlig jobbet med å få inn penger til arbeidet vårt, forteller daglig leder i ReSciO og ortopediingeniør Rune Nilsen.

- Jeg setter derfor stor pris på at NITO nå har inngått denne avtalen med oss om å støtte ReSciO med 240.000 kroner i året over en tre års periode, sier han.

Fyller viktig rolle

Nilsen er opptatt av at det i norsk bistand til dels er et hull som organisasjonen hans fyller.

- Det er for liten satsing på rehabilitering og kompetansen som blant annet ortopediingeniørene har. Her har ReSciO en viktig rolle å fylle.

Ifølge ReSciO er det i dag 1,1 milliarder mennesker i verden som lever med en eller annen funksjonshemming. 80 prosent av disse lever i utviklingsland og kun 1 prosent får den hjelpen de trenger.

Kompetanseutveksling begge veier

Bidraget fra NITO skal brukes til opplæring og kunnskapsutveksling i Afrika.

ortopediavtale underskiving listefoto.jpg
Fra underskrivingen av avtalen; NITO-president Trond Markussen og daglig leder i ReSciO og ortopediingeniør Rune Nilsen.

- Vi kommer til å lytte til behovene til de vi skal samarbeide med i Afrika, men jeg tenker at det vil handle om proteser og ortoser og fysisk rehabilitering innen fagfelt som er dårlig utviklet i Afrika. Det kan for eksempel være armproteser, sier Nilsen.

- Vi i ReSciO ønsker ikke å gjøre prosjekter hvor man bare drar ut, hjelper og så reiser hjem igjen. Det er viktig å hjelpe de vi samarbeider med å klare å videreføre arbeidet vi starter sammen.

- Dette handler om å tenke langsiktig og bygge kompetanse. Kompetansebygging går begge veier. De ingeniørene som er ute med oss kommer hjem med «flere verktøy i verktøykassen enn når de dro». Vi tenker på dette som utveksling av kunnskap mellom likeverdige parter. Ikke minst blir de norske utfordret på å gjøre kompliserte oppgaver med enklere midler. Noe som er veldig lærerikt, sier Nilsen.

Som en del av avtalen skal ReSciO skrive halvårlige rapporter, og legge til rette for intervjuer og bilder som NITO kan formidle i egne kanaler slik at de som er interessert kan følge arbeidet i Afrika.

NITO Ortopedi