Gå til innhold
PANELDEBATTEN: De som deltok var Nikolai Astrup (digitaliseringsminister) Ieva Martinkenaite (visepresident Telenor Research), Morten Dalsmo (konserndirektør i SINTEF) og Trond Markussen (president i NITO).
PANELDEBATTEN: De som deltok var Nikolai Astrup (digitaliseringsminister) Ieva Martinkenaite (visepresident Telenor Research), Morten Dalsmo (konserndirektør i SINTEF) og Trond Markussen (president i NITO).
2019

Hvem vinner AI-kappløpet?

President i NITO Trond Markussen krever at regjeringen lager verktøy som tilrettelegger for etikk gjennom utvikling av kunstig intelligens. NITO utfordret digitaliseringsministeren om konkurransekraft og etikk.

24. september inviterte NITO til et viktig temamøte om kunstig intelligens og etikk. Spørsmålene som ble satt på dagsorden var: Hvem vinner AI-kappløpet? Er det mulig å vinne AI-kappløpet på en etisk riktig måte? 

Store muligheter 

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup framholdt Norge som langt framme og med store muligheter for å ta en lederrolle på utvikling av applikasjoner innenfor industri og offentlig sektor. Mange offentlige virksomheter er allerede i gang, blant andre Lånekassen og Samordna opptak.

- Menneskevennlig kunstig intelligens vil i tillegg være et konkurransefortrinn for Europa i framtiden, sa statsråden.

Nikolai Astrup FOTO NITO Mathilde Ruud_1.JPG
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup forteller at Norge og Europa har en kjempemulighet når det gjelder kunstig intelligens. 

Fra Telenor deltok visepresident i Telenor research Ieva Martinkenaite.

- Vi snakker for mye om det store bildet og om kappløpet. Vi må heller snakke om hva Norge kan levere. Og vi trenger å arbeide konkret med det, ikke bare diskutere, sa Martinkenaite

- Kunnskap er nøkkelen 

Martinkenaite påpekte at diskusjoner med filosofer en nødvendig, og at det er viktig å diskutere anvendt etikk. Balansen mellom bærekraftig og troverdig kunstig intelligens og innovasjon er en vanskelig diskusjon.

Konserndirektør i Sintef Digital Morten Dalsmo la vekt på at vi i Norge må ta utgangpunkt i våre fortrinn og se hvordan vi kan utnytte dem.

- Det er ikke data som er den nye oljen, men organisering av data. Det store spørsmålet er hvordan fellesskapet og vi som nasjon som får glede av disse dataene. Helse er et av de stedene vi har mange fortrinn, sa Dalsmo. 

- Men vi må huske at kunstig intelligens også skaper usikkerhet og frykt. Vi må avmystifisere og spre mer kunnskap. Vi må skape tillit. Derfor må vi få på plass mer forskning for å finne måter å forklare og forstå hvordan algoritmer fungerer. Uten dette vil vi ikke kunne skape tillit. Det må være åpenhet om algoritmene og åpen kildekode, la han til. 

Blant NITOs medlemmer viser siste undersøkelse at 17 prosent jobber med kunstig intelligens. Tallet vil trolig øke raskt framover.

- Etikk må på dagsorden

Trond Markussen, president i NITO, etterlyste flere etiske diskusjoner, både i arbeidslivet og i studiene.

- Etikk settes ikke på dagsorden, ei heller ikke på studiestedene. Det finnes mange aktører som har utviklet etiske retningslinjer innen kunstig intelligens. Jeg etterlyser hvordan de skal settes ut i praksis. Vi trenger verktøy som tilrettelegger for etisk debatt, spørsmål og beslutningstaking gjennom hele designprosessen.

Trond markussen FOTO NITO Mathilde Ruud.JPG
President i NITO Trond Markussen krever at regjeringen lager verktøy som tilrettelegger for etikk gjennom utvikling av kunstig intelligens. 

Aktuelle saker om IKT og ledelse


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: