Gå til innhold
2019

Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

NITO har gitt innspill til stortingsmeldingen om arbeidsrelevans i høyere utdanning. Vi har blant annet lagt vekt på at finansieringssystemet i universitet- og høyskolesektoren må endres slik at det er bedre tilpasset arbeidstakeres behov for etter- og videreutdanning.

Brevet til departementet.

NITO mener at morgendagens arbeidsliv krever et tettere samarbeid mellom utdanning, forskning og private og offentlige virksomheter. Arbeidslivet endrer seg raskt og stiller økende krav til arbeidstakernes evne til omstilling og til å kunne ta i bruk ny kunnskap. I tillegg til solid basiskompetanse må studentene tilegne seg kunnskaper som gjør dem i stand til å samarbeide tverrfaglig og være fleksible nok til å påta seg nye arbeidsoppgaver, og til å være bidragsytere i bærekraftig samfunnsutvikling. Det er fortsatt en vei å gå for å skape synergier mellom utdanning, forskning og innovasjon – det såkalte kunnskapstriangelet. 

Videre skriver vi at et av de viktigste virkemidlene for at UH-sektoren skal få til mer arbeidsrelevans i utdanningene er at institusjonene har rammebetingelser som støtter opp om dette. NITO mener derfor at regelverket og finansieringssystemet for UH-sektoren må gjennomgås i sin helhet for å gi utdanningsinstitusjonene nødvendig handlingsrom og samtidig bidra til utdanning og livslang læring i tråd med samfunnets behov.

Aktuelle saker om utdanning og karriere


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: