Gå til innhold
2019

Ny klimamarkering fredag 27. september

- Klimatrusselen er en av vår tids største globale utfordring. At folk tar til gatene for å rette oppmerksomhet mot denne saken er bra. Det er naturlig at også fagforeninger og medlemmene engasjerer seg. Det fins ingen jobber på en død planet, sier president i NITO Trond Markussen.

Klimaaktivist Greta Thunberg har sammen med andre unge klimaktivister tatt initiativet til generalstreik for klimaet 27. september, etter FNs generalforsamling i New York, der verdenslederne møttes til klimatoppmøte. De oppfordrer voksne verden over til å legge bort arbeidet noen timer denne dagen og delta i markeringer.

Trond Markussen på Svalbard

- Det behøves en langsiktig og realistisk plan for en rettferdig grønn omstilling også her i Norge, og NITO skal jobbe for dette gjennom trepartssamarbeidet, sier Trond Markussen.

Behov for tiltak i alle sektorer

Markering eller ei, klimaspørsmålet er et prioritert område for NITO, og våre medlemmer, ingeniørene og teknologene er sentrale i dette arbeidet. Dette er også en sentral del av arbeidet for å bidra til FNs bærekraftsmål. Klimaendringene er en global utfordring og hindrer dessuten framgang på andre viktige områder som utdanning og helse.

For å oppnå klimamålene trengs det tiltak i alle sektorer. På kongressen i 2018 vedtok organisasjonen at NITO skal jobbe for klima- og miljøtiltak på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Samtidig ser vi at energi fra sol og vind vokser, men at vi ikke har fullverdige alternativer til olje, derfor er det viktig at dagens petroleumsvirksomhet er ansvarlig.

- Vi synes det er positivt om våre medlemmer ønsker å delta på eget initiativ, men vi oppfordrer ikke til streik. Vårt standpunkt er at det blir feil å bruke streikeinstituttet i denne sammenhengen.  Vi synes det er positivt om våre medlemmer har mulighet til å avspasere eller på annen måte avtale fravær med arbeidsgiver om å delta i markeringer rundt om i landet, sier Markussen.

Publisert: Sist oppdatert: