Gå til innhold
Mann toucher inn i skyen. Foto Getty Images
2019

Nasjonal sikkerhetsmåned: God på nettvett?

Vi omgir oss med stadig mer ny teknologi. Hvordan står det til med nettvettet ditt? Nasjonal sikkerhetsmåned vil bidra til å gi deg en tryggere digital hverdag. Små bedrifter får tilbud om gratis sikkerhetsopplæring. Velg sikkerhetspakke nå.

Bestill sikkerhetspakke


European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) illustrerer hvordan vi legger igjen ulik type informasjon.

NITO er svært opptatt av datasikkerhet og problemstillinger knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Våre medlemmer støter på utfordringer relatert til datasikkerhet hver eneste dag, både på jobb og privat.

Skal bli mer bevisst om informasjonssikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten er å bidra til en tryggere digital hverdag for alle.

NITO og spesielt faggruppen NITO Egen bedrift støtter opp om dette arbeidet.

Bak kampanjen står det uavhengige ekspertorganet Norsk senter for Informasjonssikring (NorSIS), i samarbeid med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan.

Opplæringspakke for virksomheter i oktober

Årets opplæringstiltak fokuserer på at vi, hvor enn vi er, både omgir oss med og bruker ny teknologi. I tillegg blir grensen mellom hvordan vi bruker teknologi privat og på jobb stadig bli mer uklar.

For å kunne håndtere dette på en god måte, er det ikke bare viktig å kjenne til hvor og hvordan vi er koblet på internett, men også hvilke sårbarheter eller trusler bruken fører med seg. Hver og en av oss må ha nettvett for å håndtere dette.

Erfaringsmessig er det i næringslivet ofte små virksomheter som prioriterer arbeid med informasjonssikkerhet minst. Derfor får alle virksomheter med opptil 20 ansatte tilbud om gratis sikkerhetsopplæring i oktober.

Sammen med næringsliv, myndigheter og det offentlige skal sikkerhetsmåneden bidra til et felles løft for et tryggere og mer motstandsdyktig digitalisert Norge.

Hva inneholder opplæringspakken? 

Opplæringspakken er for alle ansatte uansett type virksomhet. I år gir den generell innføring i temaene ny teknologi og nettvett. I tillegg inneholder den grunnleggende råd som gjelder oss alle, både privat og på jobb.

Bestill sikkerhetspakke nå

Ta informasjonssikkerhet på alvor

Kunnskap er nødvendig for å bidra til et trygt og robust samfunn som nyter godt av de gevinster digitaliseringen gir.

NITO er opptatt av sikkerhet for våre medlemmer, vise samfunnsansvar og håper alle våre medlemmer ønsker å øke sin kompetanse på informasjonssikkerhet. NITO er støttespiller for NorSIS og sikkerhetsmåneden.

NITO-medlemmer som har NITO Innboforsikringer eller en annen privat skadeforsikring hos Tryg har hjelp omkring ID-tyveri inkludert i forsikringen.

ID-tyveri: 8 faresignaler + 8 grep

Informasjonssikkerhet i hverdagen

NorSIS jobber for at informasjonssikkerhet skal bli en naturlig del av hverdagen gjennom å:

  • Bevisstgjøre om trusler og sårbarheter
  • Opplyse om konkrete tiltak gjennom nyheter, råd og veiledninger
  • Påvirke til gode holdninger innen informasjonssikkerhet

Se mer om sikkerhetsmåneden og årets tema

NITO IKT – for våre medlemmer som jobber innen IKT

  • Politisk engasjement
  • Temamøter og nettverk
  • Oppdateringer gjennom nyhetsbrev og facebook

Sivilingeniør, ingeniør eller teknolog? Bli med i et spennende nettverk gjennom NITO IKT.

Bli medlem

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: