Gå til innhold
2019

Partnerskap mellom ingeniører kan redde planeten

"Vi har tolv år på oss til å redde planeten," ble det sagt og skrevet mange ganger i 2019. Vi har bare ti år på å oppnå 2030 Sustainable Development Plan, ett tiår for å gjøre en forskjell for jorden og de neste generasjonene.

Teksten ble først publisert på LinkedIn-profilen til Inese Podgaiska, leder for Association of Nordic Engineers (ANE).

Ambisjonen for en bærekraftig agenda er at ingen blir etterlatt, og det å oppnå FNs globale mål er ikke en reise for den ensomme tenkeren. Vi må løse problemene og gjøre jorden til et bedre sted for alle. Det er noe som angår alle, det er ingen unntak.

Derfor fokuserer bærekraftsmål nummer 17 spesielt på å styrke globale partnerskap. Mobilisering av flere interessenter og tverrfaglig ekspertise for å skape nye former for samarbeid er ikke bare en måte å oppnå bærekraftsmål 17, men en betingelse for å møte alle verdens mål.

Med utgangspunkt i ingeniørenes teknologiske kompetanse, er de viktige i å jobbe med bærekraftsmålene. Ingeniørarbeid har innflytelse på samfunnet, økonomisk vekst og for beskyttelse av mennesker og miljø. Seks av bærekraftsmålene er identifisert av forskere som essensielle for å oppnå de resterende elleve.

Fire av disse er avhengige av ingeniørers ekspertise: Rent vann og sanitær, bærekraftig energi, industri, innovasjon og infrastruktur, samt bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Nord-sør-partnerskap

Association of Nordic Engineers, ANE, og Engineers Without Borders, IUG, har diskutert hvordan de anerkjente nordiske ingeniørløsningene kan bidra.

ANE representerer ingeniører med den tekniske kunnskapen og har samtidig erfaring med politisk innflytelse. Ingeniører uten grenser har på sin side mange års erfaring med å skape partnerskap og få teknologi for utviklingsland.

- Fokus for dette felles prosjektet er å overføre nordisk kunnskap og erfaring, sikre en høyere levestandard og gi utviklingslandene de nødvendige tekniske ferdighetene. Å bygge kjerneinfrastruktur fra bunnen av er både en politisk og teknisk prosess, og derfor er det veldig viktig å støtte lokale ingeniørforeninger i sør og gjøre dem til en stemme for bærekraftig utvikling, forklarer Dorte Lindegaard Madsen, generalsekretær i IUG.

Kunnskapsbygging og kunnskapsdeling

Selv om de spesifikke målene for prosjektet ikke er satt, er hovedvekten i dette samarbeidet på aktiviteter som fokuserer på kapasitetsbygging og kunnskapsdeling med Sierra Leone Institute of Engineers, SLIE.

Disse aktivitetene er rettet mot å styrke organisasjonsstrukturen og gi teknologisk støtte for å bygge en bærekraftig infrastruktur. Målet med dette partnerskapet er også å posisjonere SLIE som en sterk og innflytelsesrik stemme for bærekraftig utvikling i Sierra Leone.

Alle tre partnerorganisasjonene møttes for første gang i Freetown for å bli enige om en strategisk visjon for partnerskapet. Hvis den lokale ingeniørforeningen skal kunne hjelpe lokalsamfunnet med en bærekraftig overgang, er det viktig å fokusere på å styrke institusjonell kapasitet.

Langsiktige strategier

SLIE utarbeidet en SWOT-analyse som understreket viktigheten av å ta opp langsiktige strategier for organisasjonen med fokus på kommunikasjon og konkrete planer. I tillegg er det behov for å dele spesifikk kunnskap om politisk innflytelse.

For å sikre en bærekraftig utvikling av selve organisasjonen, blir det nødvendig å utvikle en ny forretningsmodell, som blant annet sikrer en høyere inntekt fra medlemskap. Et annet fokus er å finne måter å sikre tilgjengeligheten i arbeidsmarkedet for nyutdannede ingeniører og styrke kvinnelige ingeniørers stilling.

Ingeniør Oba Agwu-Jones, generalsekretær for SLIE, mener at det første møtet med de tre partnerne var svært verdifullt for å klargjøre alles forventninger til samarbeidet. For SLIE er samarbeid veldig viktig når det gjelder å øke den eksisterende institusjonelle kapasiteten, samt øke kunnskapsnivået.

De nordiske landene har et godt omdømme når det gjelder smarte teknologiske løsninger, sterke organisasjonsstrukturer som beskytter interessene til ingeniører i arbeidsmarkedet og gratis utdanning som gir godt kvalifiserte fagfolk. Alt dette skaper en god grobunn for partnerskapet.

Et solidaritetsprosjekt

For å benytte seg av vellykkede ingeniørløsninger er det ofte nødvendig å få et lite dytt i form av politisk støtte og å tildele investeringskapital og sterke institusjonelle strukturer for å støtte de nye ideene og delta i nye samarbeidsformer.

Inese Podgaiska web engasjert.JPG

- FNs bærekraftsmål er et solidaritetsprosjekt der vi hjelper hverandre med å oppnå en bærekraftig verden. Å dele kunnskap og få ny innsikt er et av suksesskriteriene for selve prosjektet - og selvfølgelig går dette begge veier. For oss i Norden kommer vi ut av komfortsonen vår, og vi får teste våre evner i å levere smarte løsninger som passer de lokale behovene. Forhåpentligvis vil det være flere partnere som blir med i prosjektet vårt for å hjelpe oss med å nå våre mål. Det er behov for felles tiltak, sier Inese Podgaiska (bildet), generalsekretær i ANE.

I 2006 uttalte Thomas Friedman, en amerikansk forfatter, at vi trengte en grønn revolusjon i boken hans: "Hot, Flat and Crowded". Tolv år senere brakte Greta Thunberg og den yngre generasjonen denne revolusjonen til verdens gater.

Publisert: Sist oppdatert: