De kan være nyutdannet eller ha opparbeidet kunnskap gjennom mange års praktisk arbeid. De kan være høyt utdannet eller selvlært. Felles for dem er at de ofte har mer kunnskap om fag, produkter og prosedyrer enn sin egen leder.

Dette er medarbeidere som har et sterkt og lidenskapelig forhold til jobben. Om de opplever seg misforstått av sin leder, kan de utvikle seg til demotiverte og vanskelige medarbeidere. Riktig ledelse er avgjørende for resultater, innovasjon og utvikling.

 • Hvordan skal jeg lede disse kompetente og høyt spesialiserte medarbeiderne slik at de beholder motivasjonen og organisasjonen får glede av deres kompetanse?

 • Hva skal jeg gjøre for å oppnå tillit og respekt blant de jeg leder?

Vivi-Ann HildeNITO ønsker å bidra til å gi svar på disse spørsmålene. Vivi-Ann Hilde (bildet) er partner i konsulentselskapet Considium som bistår ledere og organisasjoner med å nå resultater. 

- Mennesker er forskjellige. Vi tenker, oppfatter og håndterer utfordringer på ulike måter, sier Vivi-Ann Hilde.

- Med mer kunnskap om mennesketyper, og hvordan utnytte potensialet som ligger i det, vil det bidra til å føre bedriften i riktig retning og arbeidsmiljøet på jobben blir bedre.

Forstå de fire typene

Hun viser til forskning gjort av Helle H. Hein ved Copenhagen Business School. Det finnes fire ulike typer blant de høyt spesialiserte:

1. Primadonnaen – drevet av et kall og vil kjempe for saken

 • Finner livsmening i jobben.
 • Er skeptisk til ledere de ikke respekterer og som de opplever tvinger dem til å kompromisse på den høyeste standarden. Disse lederne vil de motarbeide og overse.
 • God ledelse av Primadonnaer handler om å romme dem, skjerme, gi vide rammer, samt ha ambisiøs visjon for arbeidet.

2. Prestasjonsjagerne – den introverte og den ekstroverte
Introvert:

 • Trives best når han kan jobbe uforstyrret med krevende problemstillinger.
 • Mistrives med for mye møter, teamarbeid og forstyrrelser.
 • God ledelse av handler om å skjerme dem, tilrettelegge for at de får arbeide uforstyrret og selvstendig.
 • Ledere setter rammer og hjelper med prioriteringer slik at de vet hva de har å forholde seg til. 80:20-regelen kan benyttes: Medarbeideren får 20 % av tiden på selvvalgte (men relevante) prosjekter, resten av tiden på oppgaver de må gjøre. Dette gir innovasjon og motivasjon.

Ekstrovert:

 • Henter energi utenfra, motiveres sterkt av ros og anerkjennelse, særlig i plenum.
 • Er mål- og resultatfokusert. Liker konkrete målsettinger, belønninger og målorientert feedback.
 • Arbeidet er i seg selv en motivasjonsfaktor.

3. Pragmatikeren – opptatt av balanse mellom jobb og privatliv

 • I motsetning til Prestasjonsjageren og Primadonnaen ser Pragmatikeren på arbeidet som en jobb.
 • Pliktoppfyllende og ønsker å gjøre en god jobb i forhold til gitte kriterier.
 • Liker prosedyrer, regler og systemer for arbeidets utførelse og adferd.
 • Opptatt av alle problemstillinger som handler om å håndtere det grenseløse arbeidsliv.
 • Er sosial, liker å løse oppgaver sammen med andre.
 • De fleste HR-tiltak og nye regler for adferd i bedrifter er basert på Pragmatikerens ønske om balanse. Eksempelvis forsøk på å styre når på døgnet det er lov å sende mail, når det er kjernetid, lengde på pauser og påminnelse om worklife-balance. Dette er motiverende for Pragmatikeren, men uinteressant for Prestasjonsjagerne og Primadonnaen som passer på seg selv og finner denne typen regler demotiverende.

4. Lønnsmottakeren – vil maksimere utbytte på jobben

 • Arbeidet er en «straff», går på jobb for å få penger til å leve.
 • Motivasjon og glede hentes primært i fritiden.
 • Målet på jobben er å maksimere nettoutbyttet, fokus på bidrag-belønningsbalanse i egen favør.
 • Gjør ingenting uten å få betalt for det.
 • Lønnsmottakere motiveres av lønn og belønning og målsettinger kan virke. Men lønnsmottakere kan påvirke det totale arbeidsmiljøet negativt, ledere må være oppmerksomme på dette og stille krav til adferd.

- I et miljø med høyt spesialiserte medarbeidere vil lederrollens autoritet utfordres. Leder må reflektere over egen rolle og gjøre det som skal til for å oppnå tillit og respekt, påpeker Vivi-Ann Hilde. - Selv om leder ikke er den flinkeste på jobben, kan han i hvert fall være best på ledelse.

Se alle våre lederkurs

Les mer utdypende: Hvordan leder du medarbeidere med større fagkunnskap enn deg selv?

Deler av innholdet er gjengitt på nito.no med tillatelse fra hildeombusiness.no.