Gå til innhold
2019

Lønnsoppgjøret: Enighet med Spekter – sykehusstreik avverget

Med Riksmeklerens hjelp kom SAN og NITO til slutt til enighet med Spekter i meklingen, og årets lønnsoppgjør er endelig i mål for sykehusene. Streik er dermed avverget, og medlemmene går på jobb som vanlig.

001 avverget med rosa tekst u logo.jpg

- Arbeidsgiver har kommet oss i møte på viktige prinsipielle punkter knyttet til lønnsmodellen og organisasjonsfriheten. Dermed var det til slutt mulig å komme til en løsning. 

Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter

Først to timer over fristen midnatt mandag 23. september kunne Riksmekleren legge fram en skisse som både SAN og Spekter kunne akseptere. Sykehusstreiken er dermed avverget, og medlemmene går på jobb som vanlig tirsdag morgen.

Hvorfor det ble brudd

Det ble i årets lønnoppgjør brudd på tre av helseforetakene: Oslo universitetssykehus HF, Helse Bergen HF og Helse Møre og Romsdal HF.

- Bakgrunnen for bruddet var at våre tillitsvalgte opplever at arbeidsgiver ikke respekterer tariffavtalen, noe som gjør at NITOs medlemmer sakker akterut i lønnsutviklingen sammenliknet med grupper med like lang utdanning, forklarer Asperud (bildet). 

Brynhild u logo.jpg

- Selv om vi til slutt ble enige, gjenstår det en stor jobb videre fram mot hovedoppgjøret i 2020, sier Asperud.

Detaljer om hva oppgjøret utgjør økonomisk er lagt ut som tariffnytt:

Tariffnytt NITO Spekter

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: