Vinnerne av droneeksperimentet med Teddynaut er dermed invitert til åpningsfesten av nye Spaceship Aurora ved Andøya space center i mars 2020.

Dette er Teddynaut

Droneeksperimentet med Teddynaut, NAROMs lille maskot, er en pilot for en forskningskonkurranse for barn og unge i hele Norge. Målet med prosjektet er å øke interessen for teknologi blant barn og unge, og gi de en innføring i den vitenskapelige metoden. 

Konkurransen ble arrangert av NAROM i samarbeid med NITO.

Juryens begrunnelse

Vinnerne av droneeksperimentet har tatt utgangspunkt i en kjent utfordring fra hverdagen og fremsatt og testet sin hypotese i lys av denne.

De har vist en høy grad av vitenskapelig forståelse og kvalitet i alle ledd – forundersøkelsen, planleggingen, gjennomføringen, dokumentasjonen og den påfølgende analysen er alle forbilledlig utført og presentert.

Selve eksperimentet mislyktes av grunner som var utenfor gruppens kontroll, men vinnergruppen hadde likevel gode refleksjoner og vurderinger. Mislykkede eksperimenter skjer også blant profesjonelle forskere. Det viktige da er å lære av det som gikk galt, og vinnergruppen viser nettopp dette.