NITOs lønnsstatistikk for privat sektor fra 2020 viser at 18 prosent av nyutdannede ingeniører ikke får betalt overtid, fordi den er inkludert i lønnen.

Det er i de fleste tilfeller ulovlig.

- Kravene er strenge. Loven åpner for unntak for overtid kun for to grupper, nemlig ansatte i ledende stillinger og ansatte i såkalte "særlig uavhengige stillinger". Begge unntakene gjelder fortrinnsvis stillinger på et høyere, overordnet nivå, forklarer Kirsten Rydne, advokat i NITO.

Hva regnes som overtid og når har jeg krav på overtidsbetaling?

Alle arbeidstakere har krav på overtidsbetaling med mindre de er særskilt unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Arbeid utover lovens grenser for alminnelig arbeidstid (9 timers dag og 40 timers uke) den ordinære arbeidstiden regnes som overtidsarbeid.

Hvis man er bundet av en tariffavtale vil man som regel ha krav på overtidstillegg for arbeid utover 7,5 timers dag og 37,5 timers uke.

Mange har avtaler om fleksitid som innebærer gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Det er viktig å være obs på at slike avtaler får konsekvenser for når man har krav på overtidstillegg.

Trenger du advokathjelp?

NITO-advokatene har spesialkompetanse på alle områder som er viktig for deg i ditt arbeidsforhold.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid finner vi i kapittel 10. Disse reglene omtales ofte som arbeidstidsbestemmelsene. Alle arbeidstakere som er omfattet av disse bestemmelsene har et lovbestemt krav på minimum 40 prosent. Det er ikke mulig å fraskrive seg retten til overtidsbetaling. En slik avtale vil være lovstridig og er derfor ikke bindende.

- Å signere på en kontrakt uten rett til overtid betyr likevel ikke at man frasier seg overtidsbetaling "for alltid". Et viktig poeng er at hvis du signerer på at du unntas fra bestemmelsene, så er det ikke nødvendigvis bindende. Dersom man senere kan påvise at unntaket er ulovlig, er denne delen av avtalen ugyldig, sier Rydne.

Overtidsbetaling og særlig uavhengig stilling