Tom Helmer Christoffersen web.jpg

- Det vi kaller identiske personer i statistikken, hadde god lønnsvekst på hele 5 prosent i 2019. Det er en forventet vekst, etter flere år med liten eller ingen lønnsvekst for mange medlemmer i privat sektor, sier Tom Helmer Christoffersen (bildet), leder for NITOs tariffutvalg for privat sektor. Identiske personer er de som meldte inn lønn til NITO både i 2018 og i 2019.

SE NITOs lønnsstatistikk

God vekst også for nyutdannede

Nybegynnerlønna blant unge ingeniører har økt med 4 prosent fra 2018.

- Dette er en riktig korreksjon etter at arbeidsgivere de siste årene har benyttet et stramt arbeidsmarked til å ansette nyutdannede på et lavere lønnsnivå. Det er viktig å komme inn i arbeidslivet på et relativt godt lønnsnivå. Lønna du har fra starten i en ny jobb har betydning for utviklingen videre. Med økende etterspørsel etter ingeniører, har nyutdannede et bedre kort på hånda enn på lenge, sier Christoffersen.

Jobbytte lønner seg

Å bytte jobb gir for mange en god mulighet til lønnshopp. Det viser også statistikken. De som byttet jobb i året som gikk har en lønnsøkning på 7 prosent.

- Jeg leser dette som en god indikasjon på at arbeidsmarkedet normaliserer seg. Bytte av jobb er den sterkeste lønnsdriveren, og det er viktig at folk er klar over betydningen av forhandlinger nå de bytter, sier Christoffersen.

Gjennomsnittstallet for hele gruppa som har meldt inn lønn er en lønnsøkning på 2,6 prosent.

- Grunnen til at det er så stor avstand mellom identiske (5 prosent) og ikke-identiske (2,6 prosent) er at det i år er svært mange med null års ansiennitet som har oppgitt lønn, mens mange med lang fartstid i arbeidslivet gikk ut av statistikken. Det trekker ned gjennomsnittet, siden nyutdannede har lavere lønn, forklarer Christoffersen.   

Gjennomsnittslønn for NITO-medlemmer

For privat avtaleområde samler vi inn opplysninger per 1. oktober.
For stat, kommune, KS-Energi og Spekter 1-10 samler vi inn opplysninger per 1. januar.

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv