Knut Aarbakke har jobbet som seniorrådgiver i NITO siden 2017, men skal nå ta fatt på den nye jobben som forhandlingssjef på vegne av NITOs medlemmer. 

- Dette har jeg hatt lyst til i veldig mange år, sier den nye forhandlingssjefen.

Ser fram til nye utfordringer

Knut Aarbakke har lang fartstid i norsk organisasjonsliv. Mellom 2008 og 2016 var han leder for hovedorganisasjonen Akademikerne, samt leder av Samfunnsviterne fra 2008 til 2015. Nå ser han fram til å brette opp ermene og kjempe for norske ingeniører og teknologers arbeidsvilkår.  

- NITO er en stor, god og innovativ organisasjon med mange gode tillitsvalgte. Ingeniører og teknologer er en helt essensiell gruppe i forhold til utviklingen av det samfunnet vi har med tanke på norsk industri og et trygt velferdssamfunn.

- NITOs medlemmer sitter på løsningene til mange av de virkelig store spørsmålene i vår tid, sier Aarbakke.   

Aarbakke forteller at han har hatt et nært forhold til NITO de siste 25 årene. I tillegg til å ha hatt ingeniører i nær familie så har han samarbeidet tett med NITO i ulike roller helt siden han jobbet som tillitsvalgt på høgskolen i Hedmark etter studiene på 90-tallet. 

Stort nettverk 

- Jeg har kjent folk både lokalt og sentralt i NITO i mange år. Det er også en organisasjon jeg har samarbeidet mye med fra min tid i Akademikerne, så jeg visste hva jeg gikk til, sier Aarbakke.  

Nemlig erfaringen fra Akademikerne tror han at han vil dra mest nytte av i den nye jobben.  

- Kompetansen som er viktig i min rolle får du kun med trening, og er ikke noe du kan lære på skolebenken. Det handler først og fremst om nettverket jeg har bygget meg opp etter å ha vært med i mye forhandlingsarbeid, både lokalt og sentralt, i en 20-års tid. Det er selvfølgelig godt å ha med seg.

- Erfaringer fra topplederverv i en stor organisasjon som Akademikerne er nyttig ballast når du skal jobbe for nettopp tillitsvalgte i organisasjonen, og må ha forståelse for hva som er de riktige beslutningsveiene og hvordan ting skal forankres, forklarer Aarbakke.  

bildeitekst.jpg
Fra venstre advokat i NITO Birgithe Hellerud sammen med NITOs nye forhandlingssjef Knut Aarbakke. 

Hva tenker du om NITOs forhandlingsmakt, og mulighetene og utfordringene som ligger der?  

- Den er jo god, i den forstand at vi representerer grupper som er nøkkelpersonell i det norske velferdssamfunnet. Så har vi også utfordringer knyttet til visse grupper, kanskje særlig i offentlig sektor, som vi er litt bekymret for, erkjenner han.  

- Forhandlingsmakten er jo definert på mange måter, men vi representerer en svært viktig gruppe og det å være organisert er det aller viktigste for at alle ingeniørtyper blir ivaretatt lønnsmessig, fortsetter han.    

Hvilken rolle tenker du NITO skal ta i årene framover?

- NITO skal være fremst og gå foran når det kommer til de store samfunnsspørsmålene knyttet til alt fra velferd, klima og norsk industripolitikk.

- Vi skal være en del av løsningen, og bidra til konstruktiv politikk som videreutvikler et velfungerende næringsliv som sysselsetter mange og går med overskudd, sier Aarbakke.  

- Vi skal også gi medlemmene det nødvendige som trengs når det kommer til helse og skole, og sørge for at vi har mange nok og ikke minst gode nok ingeniørutdanninger her i landet.  

Hva blir viktigst for deg å fokusere på i arbeidet framover?  

- Å bidra til at det å være organisert gjør en forskjell. Du skal ha igjen for å være organisert i NITO, gjennom skikkelig lønnsutvikling, gode vilkår og gjennomslag i tariffavtaler, slår han fast.    

- På landsmøtet nå i november hadde vi en veldig interessant diskusjon om videreutviklingen av den norske modellen og hvordan tillitsvalgte og ledelsen i den enkelte bedrift løser ting gjennom dialog, sier han og fortsetter:   

- I den sammenheng snakket vi også om forhandlingsmakten til NITO: hva skal til for å beholde forhandlingsmakt og videreutvikle den? Det er sånne spørsmål man som organisasjon må stille seg hele tiden.

- Samfunnet endrer seg i takt med den teknologiske utviklingen og ved at det politiske landskapet endrer seg, og nettopp det å manøvrere organisasjonen vår til forhandlingsmakt håper jeg å kunne bidra til i årene som kommer, avslutter han.