Ingeniører Uten Grenser (IUG) arrangerer såkalte mapathons i Norge. Her jobber deltakerne med kartlegging av kriserammede områder. Ved hjelp av satellitt-bilder i applikasjonen OpenStreetMap, blir informasjonen som lagres umiddelbart tilgjengelig for hjelpeorganisasjonene.

Den enkelte ingeniør kan med sin teknologiske kompetanse legge inn endringer direkte på kartet.

Slik får hjelpearbeiderne et riktigere sanntidsbilde av områdene som er berørt av en katastrofe. For eksempel ser man broer eller veier som er ødelagt, og man kan raskere få satt inn nødvendige tiltak eller finne alternative veier. I kartet kan man da gjøre oppdateringer og definere nøye hva slags utfordringer området byr på.

NITO støtter Ingeniører Uten Grenser (IUG) i deres viktige arbeid

- IUG bidrar til å skape oppmerksomhet og stolthet rundt bistand, sier generalsekretær i NITO, Steinar Sørlie.

Han viser til at ingeniørene spiller en avgjørende rolle for å oppfylle bærekraftsmålene. Uten for eksempel vann og strømtilførsel er det svært vanskelig å skape endring og bærekraftig endring i utviklingsland.

- NITO støtter Ingeniører Uten Grenser både økonomisk og praktisk med kontorplasser. Dette gjør vi fordi vi mener IUG spiller en viktig rolle i å synliggjøre ingeniørens rolle i internasjonalt nød- og bistandsarbeid.

- De bidrar til at særlig yngre mennesker kan ta på seg oppdrag i felt, få viktig jobberfaring, og skape oppmerksomhet og stolthet i privat sektor om betydningen av norsk bistand, sier Sørlie.

Lær mer om IUG og deres prosjekter