- Vi klarte ikke å komme til enighet etter to intense dager med forhandlinger, så nå går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren, sier NITOs forhandlingsleder Tom Helmer Christoffersen.

Tom Helmer Christoffersen.jpg
Tom Helmer Christoffersen har ledet NITOs forhandlingsdelegasjon i forhandlingene med NHO

- NITOs hovedkrav er å få forhandlingsrett for alle våre medlemmer i NHO-området, uavhengig av om de er definert til å ha en funksjonærstilling eller ikke. Funksjonærbegrepet er gammeldags og passer ikke lenger som grunnlag for å definere ingeniører i private bedrifter. Vi ønsker derfor å fjerne begrepet i avtalen, slik at vi kan forhandle lønn for alle våre medlemmer ute i bedriftene, sier Christoffersen.

NITOs forhandlinger om lønn og andre goder skjer ute i den enkelte bedrift. Lønnsregulering er derfor ikke del av forhandlingene som nå går til mekling.

Først mekling, så eventuelt streik – berørte medlemmer vil få beskjed

Hvis heller ikke mekling skulle føre fram kan inntil 20.500 ingeniører bli tatt ut i streik. 

NITO og NHO møtes til mekling 16.-17. november.

Riksmekleren har varslet forbud mot arbeidsstans inntil mekling er avsluttet. Dette er vanlig prosedyre.

NITO har dialog med tillitsvalgte i bedrifter der medlemmer kan bli tatt ut i en eventuell streik. Ytterligere informasjon om bedrifter og medlemmer som kan bli berørt vil gis nærmere meklingsfristen.