Gå til innhold
2020

Brudd i forhandlingene mellom NITO og NHO: 20.500 ingeniører kan bli tatt ut i streik

Norges største ingeniørorganisasjon, NITO, har brutt forhandlingene med NHO. Forhandlingene omfatter ingeniører som jobber i industrien og andre deler av privat sektor.

- Vi klarte ikke å komme til enighet etter to intense dager med forhandlinger, så nå går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren, sier NITOs forhandlingsleder Tom Helmer Christoffersen.

Tom Helmer Christoffersen.jpg
Tom Helmer Christoffersen har ledet NITOs forhandlingsdelegasjon i forhandlingene med NHO

- NITOs hovedkrav er å få forhandlingsrett for alle våre medlemmer i NHO-området, uavhengig av om de er definert til å ha en funksjonærstilling eller ikke. Funksjonærbegrepet er gammeldags og passer ikke lenger som grunnlag for å definere ingeniører i private bedrifter. Vi ønsker derfor å fjerne begrepet i avtalen, slik at vi kan forhandle lønn for alle våre medlemmer ute i bedriftene, sier Christoffersen.

NITOs forhandlinger om lønn og andre goder skjer ute i den enkelte bedrift. Lønnsregulering er derfor ikke del av forhandlingene som nå går til mekling.

Først mekling, så eventuelt streik – berørte medlemmer vil få beskjed

Hvis heller ikke mekling skulle føre fram kan inntil 20.500 ingeniører bli tatt ut i streik. 

NITO har varslet Riksmekleren om bruddet. Meklingsfrist er ikke avklart, men Riksmekleren har varslet forbud mot arbeidsstans inntil mekling er avsluttet. Dette er vanlig prosedyre.

NITO har dialog med tillitsvalgte i bedrifter der medlemmer kan bli tatt ut i en eventuell streik. Ytterligere informasjon om bedrifter og medlemmer som kan bli berørt vil gis nærmere meklingsfristen.

Brudd i NHO-området og gjennomføring av lokale forhandlinger

NITO og NHO har ikke kommet til enighet om ny overenskomst for perioden 2020 – 2022. Så langt innebærer det at vi følger den eksisterende overenskomsten.

Partene er enige om at bruddet i forhandlingene om overenskomst ikke er til hinder for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger.

Skulle dette bli et problem lokalt, kan tillitsvalgte oppfordre arbeidsgiver til å kontakte NHO om saken.

Opptak 23. oktober: Hva har skjedd i årets lønnsforhandlinger?

Årets lønnsoppgjør ble flyttet til høsten på grunn av koronapandemien. Hva har skjedd i de ulike tariffområdene nå som de har forhandlet? Hva er egentlig frontfaget, og hvordan virker dette inn på lokale forhandlinger? Og hva har skjedd med tillitsvalgtopplæringen under koronapandemien?

Det ble også lansert en helt ny medlemsfordel: NITO egen pensjonskonto.

Med forhandlingssjef Knut Aarbakke, direktør for forhandling og arbeidsliv Jan Pieter Groenhof og seksjonseder for tillitsvalgtutvikling Gisle Frantzen Lie.

Hold deg oppdatert på dine rettigheter med NITOs stream

Publisert: Sist oppdatert: