Ved siden av å jobbe som stipendiat i maskinfag ved NTNU i Trondheim, der hun tar en doktorgrad innen varmepumpepumpesystemer for store bygg, er Silje Marie Smitt (28) tillitsvalgt og sitter i NITOs bedriftsgruppen på NTNU.

Vervetips

Mange forestiller seg at verving foregår på stand hvor man tar kontakt med en ukjent person og overtaler dem til å bli med i din organisasjon. Smitt kjører derimot en litt annen strategi.

1. Insidertips under lunsjpraten

- For min del pleier vervingen å finne sted under lunsjpraten, som et slags insidertips du ville gitt om noe du er spesielt fornøyd med, som en god restaurant. Dette gjelder også fagorganisasjoner. Det er jo en grunn til at du har valgt din organisasjon, og nettopp dette bør du dele med andre. Informer om mulighetene, fordelene og hvorfor du synes din organisasjon er bra. Det er dette du må få fram når du introduserer din fagorganisasjon til potensielle nye medlemmer. Noen effektive argumenter jeg pleier å bruke om NITO er at:

  • Vi får god oppfølgning på arbeidsplassen
  • Vi har tilgang til gratis juridisk hjelp fra NITOs advokater
  • Vi kommer godt ut av lønnsforhandlinger
  • Vi får veldig gode betingelser på banktjenester og forsikring
  • Vi har tilgang til spennende kurs og konferanser

2. Vær ærlig

- Det er som nevnt viktig å påpeke verdien av å være medlem i en fagorganisasjon, men minst like viktig er det å være ærlig. For å unngå misnøye er det viktig å være obs på at noen fagforeninger passer bedre for den enkelte arbeidstaker enn andre. Vær bevisst på at din fagorganisasjon har en bestemt målgruppe. Lytt til potensielle nye medlemmer og ikke gå for aggressivt fram i vervingen, understreker hun.

Vi sikrer medlemmenes rettigheter

- Totalt er det over 7400 ansatte her på NTNU, hvorav medlemsmassen vår består av rundt 350 medlemmer. Vi har derfor en del medlemmer å jobbe for. Vi i bedriftsgruppen jobber hovedsakelig med å være synlig overfor arbeidsgiver ved å utøve vår medbestemmelsesrett, sier Smitt. 

- Videre er vi med på å sikre rettighetene til medlemmene og passe på at disse blir etterfulgt. Vi forhandler også lønn lokalt på arbeidsplassen, legger hun til. 

Smitt forteller at hun i sin tid ble vervet på stand som student.

- Selv begynte jeg først å aktivt verve andre etter jeg startet å jobbe, og oppdaget at det var mange kollegaer som ikke var fagorganiserte.

- Veldig mange av mine kollegaer er midlertidige ansatte, og da er det spesielt viktig å ha en fagorganisasjon i ryggen som sikrer at rettighetene deres ivaretas.
- NTNU har også mange ansatte fra andre land hvor fagorganisasjoner ikke står sterkt. Derfor er det viktig å introdusere dem til den norske modellen, legger hun til.

Verv en kollega

Kjenner du noen som kan bli medlem i NITO? Verv en kollega eller venn i dag, og få vervepremie rett inn på bankkontoen din. Vi gjør oppmerksom på at poeng kun gis ved verving av yrkesaktive personer. Som student kan du selvsagt verve yrkesaktive og slik ta del i premiestigen.   

Premiestige

1 medlem (10 poeng): 1000 kroner
2 medlemmer (20 poeng): 1500 kroner
3 medlemmer (30 poeng): 2000 kroner
4 medlemmer (40 poeng): 2500 kroner
5 medlemmer (50 poeng): 3000 kroner
6 medlemmer (60 poeng): 3500 kroner
7 medlemmer (70 poeng): 4000 kroner
8 medlemmer (80 poeng): 4500 kroner
9 medlemmer (90 poeng): 5000 kroner
10 medlemmer (100 poeng): 6000 kroner