Gå til innhold
2020

Enighet i lønnsoppgjøret for Oslo kommune: Viktig seier som sikrer pensjon

Natt til 15. oktober kom Akademikerne og Oslo kommune med Riksmeklerens hjelp til enighet i årets hovedoppgjør. Det gis et tillegg på 0,9 % for de som er plassert i lønnstrinn 34 og oppover. De under får et flatt tillegg på kr 4400.

- Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass forhandlingsrett knyttet til pensjon. Pensjon er en veldig viktig del av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Å få pensjon inn i tariffavtalen er med på å sikre disse rettighetene for medlemmene, sier Kjell Ola Aamodt (bildet), leder av NITO Kommune.

Kjell Ola Aamodt.jpg

De små skritts vei

Partene har også blitt enige om å rydde opp i de ulike stillingskodene for ingeniører. Dette er et skritt i retning av å få etablert en struktur som vil kunne gi medlemmene mulighet til lokal lønnsdannelse.

I den nye avtalen med Oslo kommune er viktigheten av lønnssamtalen blitt forsterket. Også dette er et skritt som fører lønnsdannelsen i den retningen NITO ønsker seg – altså mer lokal lønnsdannelse. Virksomhetene oppfordres også til å ta i bruk profesjonskoder som kom på plass i meklingen for 2018.

Det har dessverre vært vanskelig å få gjennomslag for vårt krav om en systemendring slik at medlemmene i Oslo også får forhandle sin lønn lokalt, på lik linje med resten av offentlig sektor.

- Under forberedelsene til årets hovedoppgjør var vi klare til å ta en større streik for å vise at vi mener alvor. Men på grunn av de ekstraordinære forholdene i samfunnet viser vi ansvarlighet og aksepterer det vi har fått etter årets mekling. Vi tar med oss noen viktige skritt i riktig retning, sier Aamodt.

- Det er også positivt at vi er enig om å fortsette arbeidet mot et partsforhold for våre medlemmer i undervisningsstillinger i Oslo kommune. I dag er det i realiteten kun én fagforening som får møte arbeidsgiver når det gjelder undervisningspersonalets arbeidsvilkår, noe som er uholdbart, sier Aamodt.

Opptak 23. oktober: Hva har skjedd i årets lønnsforhandlinger?

Årets lønnsoppgjør ble flyttet til høsten på grunn av koronapandemien. Hva har skjedd i de ulike tariffområdene nå som de har forhandlet? Hva er egentlig frontfaget, og hvordan virker dette inn på lokale forhandlinger? Og hva har skjedd med tillitsvalgtopplæringen under koronapandemien?

Det ble også lansert en helt ny medlemsfordel: NITO egen pensjonskonto.

Med forhandlingssjef Knut Aarbakke, direktør for forhandling og arbeidsliv Jan Pieter Groenhof og seksjonseder for tillitsvalgtutvikling Gisle Frantzen Lie.

Hold deg oppdatert på dine rettigheter med NITOs stream

Publisert: Sist oppdatert: