- Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass forhandlingsrett knyttet til pensjon. Pensjon er en veldig viktig del av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Å få pensjon inn i tariffavtalen er med på å sikre disse rettighetene for medlemmene, sier Kjell Ola Aamodt (bildet), leder av NITO Kommune.

Kjell Ola Aamodt.jpg

De små skritts vei

Partene har også blitt enige om å rydde opp i de ulike stillingskodene for ingeniører. Dette er et skritt i retning av å få etablert en struktur som vil kunne gi medlemmene mulighet til lokal lønnsdannelse.

I den nye avtalen med Oslo kommune er viktigheten av lønnssamtalen blitt forsterket. Også dette er et skritt som fører lønnsdannelsen i den retningen NITO ønsker seg – altså mer lokal lønnsdannelse. Virksomhetene oppfordres også til å ta i bruk profesjonskoder som kom på plass i meklingen for 2018.

Det har dessverre vært vanskelig å få gjennomslag for vårt krav om en systemendring slik at medlemmene i Oslo også får forhandle sin lønn lokalt, på lik linje med resten av offentlig sektor.

- Under forberedelsene til årets hovedoppgjør var vi klare til å ta en større streik for å vise at vi mener alvor. Men på grunn av de ekstraordinære forholdene i samfunnet viser vi ansvarlighet og aksepterer det vi har fått etter årets mekling. Vi tar med oss noen viktige skritt i riktig retning, sier Aamodt.

- Det er også positivt at vi er enig om å fortsette arbeidet mot et partsforhold for våre medlemmer i undervisningsstillinger i Oslo kommune. I dag er det i realiteten kun én fagforening som får møte arbeidsgiver når det gjelder undervisningspersonalets arbeidsvilkår, noe som er uholdbart, sier Aamodt.

Opptak 19. mars: Forhandlingsspesial - oppsummering av sentral tariffkonferanse

Forhandlingssjef Knut Aarbakke går gjennom alle tariffområdene:

  • Hvor står vi
  • Hva er fremdriften nå
  • Milepæler og datoer
  • Hvem gjør hva