6. oktober vedtok Stortinget at regjeringen skal gjennomgå finansieringskategoriene i høyere utdanning for å sikre at utdanninger som ingeniørfag har riktig finansiering. Forslaget kom fra Roy Steffensen (FrP), og ble vedtatt nesten enstemmig.  

Etterspurt 

NITO Studentene har jobbet for å løfte finansieringen av de teknologiske utdanningene siden 2011. Siden den gang har det vært et tema som har blitt tatt opp kontinuerlig i møter med politikere, i høringsinnspill og i møter med andre organisasjoner. 

- Dette har vi etterspurt lenge fordi vi har sett at underfinansieringen har gått på bekostning av kvaliteten i ingeniør- og teknologiutdanningene, forteller studentleder i NITO, Silje Skyttern. 

Dagens finansieringssystem for høyere utdanning er delt inn i seks ulike finansieringskategorier. Hvilken kategori en utdanning er plassert i avgjør hvor mye penger utdanningsinstitusjonen får tildelt per student.

De treårige ingeniørutdanningene ligger i dag i den nest laveste kategorien, selv om en undersøkelse gjort av NIFU i 2014 viste at ingeniørutdanningene er blant de mest kostnadskrevende å tilby. 

- Ingeniørutdanningene er utstyrskrevende utdanninger, der studentene er avhengig av tilgang til laboratorieutstyr, oppdatert programvare og veiledning og oppfølging gjennom hele studieløpet, sier Skyttern. 

Nye muligheter 

Dersom finansieringen økes, ser NITO Studentene mange muligheter for bedre kvalitet i studiene, blant annet gjennom mer praksis. 

- Vi har lenge pekt på behovet for praksis i ingeniørutdanningene fordi vi ser det som en mulighet til å øke arbeidslivsrelevansen i utdanningene og gi studentene en bedre forståelse for hvilke oppgaver de kan møte på i yrkeslivet.

- Det er også stort forbedringspotensial for utdanningene gjennom mer casebasert prosjektarbeid eller samarbeid om bachelor- eller masteroppgave.